Wi-Fi SOUNDBAR ZVUČNIK
Prije prijavljivanja kvara na proizvodu

Sound Bar Quick Guide

Otklanjanje poteškoća

Ako tijekom uporabe proizvoda naiđete na sljedeće probleme, izvršite nekoliko provjera jer se možda ne radi o kvarovima.

Opće pogreške

Problem

Rješenje

Proizvod ne radi ispravno.

 • Iskopčajte kabele za napajanje i sve vanjske uređaje kao što su televizor, niskofrekvencijski zvučnik ili pojačalo iz proizvoda, a zatim ih ponovno prikopčajte.
 • Nakon resetiranja proizvoda, ponovno povežite pametni telefon i Wi-Fi. ([Vidjeti Povezivanje s pametnim telefonom putem Wi-Fi veze na stranici 24.) (Obratite pažnju na to da se prethodne postavke mogu izgubiti.)

Napajanje se ne uključuje

 • Je li kabel za napajanje ispravno utaknut u utičnicu?
 • Utikač za struju ispravno utaknite u utičnicu.

Nema zvuka

 • Je li glasnoća postavljena na minimum?
 • Pritisnite gumb za Glasnoću5747.png5760.png na daljinskom upravljaču da biste pojačali glasnoću.
 • Ako koristite vanjski uređaj kao što je upravljačka kutija za televizor, prijenosni uređaj, ili Bluetooth uređaj, prilagodite glasnoću vanjskog uređaja.
 • Je li aktivirana funkcija isključivanja zvuka?
 • Ako se na zaslonu statusa pojavi „MUTE“, funkcija isključivanja zvuka je uključena. Pritisnite gumb za Isključivanje zvuka5770.png da biste uključili zvuk.
 • Je li odabrana ispravna funkcija proizvoda prema spojenom vanjskom uređaju?
 • Pritisnite Funkcijski5778.png gumb kako biste provjerili jeste li odabrali ispravnu funkciju.

Niskofrekvencijski zvučnik ne proizvodi zvuk

 • Je li proizvod pravilno spojen na bežični niskofrekvencijski zvučnik?
 • Ako LED svjetlo na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika treperi zeleno ili svijetli crveno, to znači da nije spojen. Ako je veza uspostavljena, pojavit će se zeleno svjetlo. Ponovno spojite proizvod na bežični niskofrekvencijski zvučnik. ([ Vidjeti odjeljak „Spajanje proizvoda na stranici 6.)

Daljinski upravljač ne radi ispravno

 • Kad koristite daljinski upravljač, usmjerite ga ka prednjoj strani proizvoda.
 • Upotrijebite daljinski upravljač u radijusu od 7 m od proizvoda.
 • Po potrebi zamijenite baterije novim.

Funkcija Automatskog napajanja ne radi

 • Provjerite vezu s vanjskim uređajima (npr. upravljačka kutija za televizor, prijenosni uređaj, Bluetooth uređaj).

LG Sound Sync ne radi

 • Provjerite podržava li vaš televizor LG Sound Sync.
 • Provjerite je li televizor pravilno povezan s proizvodom optičkim kabelom.
 • Pritisnite gumb Postavke na daljinskom upravljaču televizora da biste provjerili je li funkcija uključena u [LG Sound Sync].

Glasnoća proizvoda je niska

 • Provjerite sljedeće i u skladu s tim promijenite postavke.
 • Pokrenite aplikaciju LG Sound Bar, dodirnite gumb Postavke10823.png na prvom zaslonu, i promijenite [DRC] funkciju u [Isključeno] u izborniku [Sound Settings].
 • Kada je proizvod spojen na televizor, pritisnite gumb Postavke na daljinskom upravljaču televizora, odaberite izbornik [Zvučnik], i promijenite postavku [Digitalni zvučni izlaz] sa [PCM] na [AUTOMATSKO] ili [TOK BITOVA].
 • Ako je proizvod povezan s uređajem za reprodukciju, kao što je DVD reproduktor ili Blu-ray reproduktor, idite na izbornik Postavke povezanog uređaja. Promijenite postavku [Digitalni zvučni izlaz] sa [PCM] na [PRIMARNI PROLAZ SIGNALA] ili [TOK BITOVA]. Postavite [DRC] povezanog uređaja na [ISKLJUČENO].
 • Ako je na proizvodu uključen Noćni način rada, isključite ga pritiskom na gumb Postavke5800.png i Lijevo/Desno a zatim Gore/Dolje.

Proizvod ne prepoznaje USB uređaj za pohranu

 • Proizvod možda ne podržava format datoteke USB uređaja za pohranu. Formatirajte USB uređaj za pohranu i ponovno ga povežite. Pri formatiranju pogledajte formate USB uređaja za pohranu koje podržava proizvod i odaberite odgovarajući format datoteke. ([ Vidjeti odjeljak „Povezivanje s USB uređajem za pohranu na stranici 52.)

Bluetooth uređaj nije moguće upariti

 • Pritisnite gumb Postavke na Bluetooth uređaju i provjerite da li je omogućena Bluetooth funkcija. Ako je Bluetooth omogućen, isključite ga i uključite, a zatim pokušajte ponovno.
 • Uklonite bilo kakve prepreke između proizvoda i Bluetooth uređaja.
 • Bluetooth uparivanje (povezivanje) možda neće raditi ispravno ovisno o vrsti Bluetooth uređaja ili okolnom okruženju.

Pogreške mrežne veze

Problem

Rješenje

Proizvod se ne može povezati s aplikacijom LG Sound Bar

 • Veza možda neće biti dobra kada je ometaju drugi električni uređaji koji koriste radio valove, poput mikrovalnih pećnica i medicinske opreme. Instalirajte proizvod na udaljenosti od 1 m od ostalih kućanskih aparata.
 • Isključite bežični usmjerivač i ponovno ga uključite.
 • Provjerite je li Wi-Fi funkcija pametnog telefona uključena. Status Wi-Fi veze možete provjeriti u postavkama pametnog telefona
 • Provjerite nalaze li se proizvod i pametni telefon na istoj Wi-Fi mreži.

Proizvod se ne povezuje s Wi-Fi mrežom

 • Jeste li isključili bežični usmjerivač i ponovno ga uključili?
 • Isključite proizvod, a zatim ga ponovno uključite.
 • Jeste li instalirali novi bežični usmjerivač?
 • Morat ćete ponovno konfigurirati mrežne postavke proizvoda. ([ Vidjeti odjeljak „Povezivanje s pametnim telefonom putem Wi-Fi veze na stranici 24.)
 • Jeste li promijenili postavke bežičnog usmjerivača?
 • Ako lozinka usmjerivača sadrži neke posebne znakove (kao što su ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () <>) ili emotikone, komplet zvučnika možda neće biti povezan. Preporuča se postaviti lozinku koristeći kombinaciju engleskih slova i brojeva.
 • Preporuča se postaviti vrstu sigurnosti bežičnog usmjerivača na WPA2.
 • Isključite usmjerivač i uključite ga nakon 10 sekundi. Zatim se pokušajte povezati nakon oporavka mreže.
 • Promjena bežičnog kanala na vašem usmjerivaču može pomoći u smanjenju bežičnih smetnji. (Evo kako promijeniti bežični kanal najčešćih usmjerivača. Točne pojedinosti potražite u priručniku s uputama za usmjerivač.)
 1. A Unesite IP adresu na svom pametnom telefonu, osobnom računalu ili MAC-u ili koristite CD s čarobnjakom za postavljanje da se prijavite na stranicu za postavljanje usmjerivača. To se može učiniti samo kada je usmjerivač povezan s mrežom putem bežične mreže ili Ethernet kabela.
 2. B Pronađite stranicu bežičnih postavki i promijenite bežični kanal vaše 2,4 GHz / 5 GHz mreže. Ako je kanal „Automatski“ omogućen, onemogućite ga i postavite određeni kanal.
 • Ako je kanal usmjerivača 2,4 GHz, 6 ch / 11 ch
 • Ako je kanal usmjerivača 5 GHz, 48 ch / 149 ch
 1. C Spremite postavke i ponovno pokrenite bežični usmjerivač.
 • Uklonite kabel za napajanje iz usmjerivača, pričekajte 5 sekundi i ponovno spojite kabel za napajanje. Kada se usmjerivač potpuno uključi, pokušajte ga ponovno spojiti.

Pogreške aplikacija

Problem

Rješenje

Aplikacija ne radi ispravno

 • Da li se prilikom pokretanja aplikacije pojavljuje pogreška?
 • Provjerite je li napajanje uređaja uključeno.
 • Provjerite podržava li aplikacija koju želite pokrenuti operativni sustav vašeg pametnog telefona. Možete posjetiti web-mjesto proizvođača aplikacije da biste potvrdili podržane operativne sustave.
 • Provjerite imate li najnoviju verziju aplikacije. Potražite aplikaciju u Google Play ili App Store trgovini i provjerite pojavljuje li se gumb za Ažuriranje pored nje. Ako nemate najnoviju verziju, dodirnite gumb za Ažuriranje.
 • Ako pogreška još nije riješena, pokušajte se povezati pomoću drugog pametnog telefona s instaliranom aplikacijom LG Sound Bar.

Problemi s bežičnom vezom

Problem

Rješenje

Pojavljuju se radio smetnje

 • Instalirajte proizvod i bežični niskofrekvencijski zvučnik što bliže jedan drugome.
 • Proizvod nemojte instalirati na metalni namještaj.
 • Bežična komunikacija možda neće raditi ispravno u područjima sa slabim signalom.

Bluetooth veza uzrokuje smetnje u radu ili stvara šumove

 • Čujete li šum ili imate smetnje u radu tijekom upotrebe Bluetooth veze?
 • Ne dopustite da bilo koji dio vašeg tijela dodiruje primopredajnik Bluetooth uređaja ili proizvoda.
 • Nemojte instalirati Bluetooth uređaj na zid ili na zabačenom mjestu.
 • Uklonite bilo kakve prepreke između proizvoda i Bluetooth uređaja.
 • Instalirajte Bluetooth uređaj u blizini proizvoda.
 • Kada je Bluetooth uređaj predaleko od proizvoda, Bluetooth se može isključiti ili se mogu desiti smetnje u radu.
 • Instalirajte Bluetooth uređaj na udaljenosti od 1 m od uređaja koji koriste istu frekvenciju kao i proizvod, poput bežičnih usmjerivača, medicinske opreme i mikrovalnih pećnica.

Isključivanje pokaznog načina rada

Problem

Rješenje

Daljinski upravljač ne radi

 • Ostaje li tekst na zaslonu statusa nepromijenjen, čak i ako nekoliko puta pritisnete Funkcijski5860.png gumb?
 • Da li na zaslonu statusa vidite samo tekst „DEMO“?
 • Na proizvodu se može aktivirati pokazni način rada. Iskopčajte kabel za napajanje proizvoda i ponovno ga priključite.
 • Ako daljinski upravljač i dalje ne radi, pritisnite gumb za Glasnoću5871.png5882.png na proizvodu da biste razinu glasnoće postavili na 2, a zatim pritisnite i zadržite Funkcijski5894.png gumb oko 5 sekudi. Ako se trenutno odabrana funkcija pojavi na zaslonu statusa, to znači da je pokazni način rada isključen.

Dodatak