Wi-Fi SOUNDBAR ZVUČNIK
Instaliranje

Sound Bar Quick Guide

Spajanje proizvoda

Možete uživati u bogatijem zvuku spajanjem soundbar zvučnika na bežični niskofrekvencijski zvučnik i bežične stražnje zvučnike.

Automatsko spajanje bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika i bežičnih stražnjih zvučnika

Nakon završetka instalacije, bežični niskofrekvencijski zvučnik i bežični stražnji zvučnici automatski će se spojiti na soundbar zvučnik. Spojite soundbar zvučnik na niskofrekvencijski zvučnik i bežične stražnje zvučnike sljedećim redoslijedom.

 1. a Priključite kabel za napajanje u bežični niskofrekvencijski zvučnik.
 2. b Kabel za napajanje spojen na bežični niskofrekvencijski zvučnik uključite u utičnicu.
 3. c Priključite napojne kabele u stražnje bežične zvučnike i složite napojne kabele.
 4. d Priključite napojne kabele povezane u bežične stražnje zvučnike u utičnice.

19850.png

19841.png

19839.png

 1. e Priključite napojni kabel u komplet zvučnika.
 2. f Priključite napojni kabel povezan na komplet zvučnika u utičnicu.

19864.png

19862.png

 1. g Kad se veza automatski uspostavi, vidjet ćete da LED žarulje na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika i bežičnih stražnjih zvučnika svijetle zeleno.

Provjera veze pomoću LED žarulja na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika i bežičnih stražnjih zvučnika

Status veze možete provjeriti gledajući u LED žarulje na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog i bežičnih stražnjih zvučnika.

Boja LED svjetla

Status

Trepćuće zeleno

Povezivanje u tijeku

Zeleno

Povezivanje uspješno

Crveno

Loša veza, ili su niskofrekvencijski zvučnik ili bežični stražnji zvučnici u stanju mirovanja

Isključeno

Kabel za napajanje nije priključen

Ručno spajanje bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika i bežičnih stražnjih zvučnika

Ako na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika vidite crveno LED svjetlo, to znači da soundbar nije spojen na niskofrekvencijski zvučnik. Ako je to slučaj, spojite ih sljedećim redoslijedom.

 1. a Pritisnite gumb za Napajanje6115.png na soundbar zvučniku da biste ga isključili.
 2. b Pritisnite gumb PAIRING na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika ili bežičnih stražnjih zvučnika. Provjerite da li LED žarulja na stražnjoj strani niskofrekvencijskog zvučnika ili bežičnih stražnjih zvučnika trepti zeleno. Ako još uvijek vidite crvenu boju LED žarulje na bežičnom niskofrekvencijskom zvučniku ili bežičnim stražnjim zvučnicima, ponovno pritisnite i zadržite gumb na stražnjoj strani niskofrekvencijskog zvučnika ili bežičnih stražnjih zvučnika.

19889.png

Ručno spajanje bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika

19880.png

Ručno spajanje bežičnih stražnjih zvučnika

19878.png

 1. c Pritisnite gumb za Napajanje6147.png na soundbar zvučniku da biste ga uključili.
 2. d Kad se veza uspostavi, vidjet ćete da LED svjetlo na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika ili bežičnih stražnjih zvučnika svijetli zeleno.

13928.png

13941.png Napomena

 • Instalirajte soundbar što je moguće bliže bežičnom niskofrekvencijskom zvučniku. Što su soundbar i bežični niskofrekvencijski zvučnik bliže, to je bolja kvaliteta zvuka.
 • Pobrinite se za to da između soundbar zvučnika i bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika nema prepreka.
 • Stražnje zvučnike držite najmanje 30 cm od televizora ili monitora.
 • Da bi se spriječila bežična interferencija, održavajte udaljenost od najmanje 1 m između soundbar zvučnika ili bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika, bežičnih stražnjih zvučnika i svih perifernih uređaja koji generiraju jake elektromagnetske valove (npr. bežični usmjerivači, mikrovalne pećnice, itd.).

19899.png