ΑΣΥΡΜΑΤΟ SOUNDBAR
Σύντομος Οδηγός Μπάρας Ήχου

Sound Bar Quick Guide

Εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος

 1. a Συνδέστε τη μπάρα ήχου στην τηλεόρασή σας μέσω ενός οπτικού καλωδίου ή ενός καλωδίου HDMI.

12923.png

12921.png

 1. A Μπάρα ήχου
 2. B Δέκτης Τηλεχειριστηρίου / Ένδειξη κατάστασης
 3. C Ασύρματο Subwoofer - Τοποθετήστε το κοντά στην μπάρα ήχου.
 4. D Εξωτερική συσκευή - (αναπαραγωγής blu-ray, κονσόλα παιχνιδιών, κ.λπ.)
 5. b Αν χρησιμοποιείτε μια εξωτερική συσκευή (π.χ. αναπαραγωγής blu-ray, κονσόλα παιχνιδιών, κ.λπ.), συνδέστε την στη μπάρα ήχου μέσω ενός καλωδίου HDMI.
 6. c Συνδέστε στην τροφοδοσία ισχύος με την ακόλουθη σειρά: ασύρματο subwoofer [ soundbar. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε το soundbar. Όταν γίνει σύνδεση με το sound bar αυτόματα, η λυχνία LED στο ασύρματο subwoofer θα ανάψει με πράσινο χρώμα. ([ Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση του προϊόντος στη σελίδα 6.)
 7. d Χρήση του προϊόντος με την τηλεόρασή σας ([ Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση στην τηλεόραση”, “Σύνδεση με το σύστημα συγχρονισμού ήχου LG Sound Sync (ασύρματο)”, “Σύνδεση με καλώδιο HDMI στη σελίδα 28, 30, 31.)
 8. A Πιέστε το κουμπί Λειτουργία7388.png επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί το “OPT/HDMI ARC” στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.
 9. B Στις ρυθμίσεις της τηλεόρασης, ορίστε το ηχείο εξόδου σε [HDMI ARC], [Οπτικό] ή [Εξωτερικό ηχείο].
 10. C Όταν η τηλεόραση συνδέεται κατάλληλα στο προϊόν, στην οθόνη ένδειξης κατάστασης θα εμφανιστεί “OPT”, “ARC”, ή “E-ARC” με έναν ήχο.
 11. e Σύνδεση του προϊόντος στο smartphone σας μέσω Bluetooth ([ Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση μέσω Bluetooth στη σελίδα 36.)
 12. A Πιέστε το κουμπί Ρυθμίσεις7407.png στο smartphone σας και επιλέξτε 7415.pngBluetooth. Ενεργοποιήστε την λειτουργία Bluetooth. (7426.pngOff > 7434.pngOn)
 13. B Πατήστε το κουμπί Σύζευξη Bluetooth10403.png. Μετά από λίγο, θα δείτε το “BT READY” στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.
 14. C Βρείτε και πατήστε το προϊόν στο smartphone σας. Το προϊόν εμφανίζεται ως “LG S75Q (XX)”.
 15. D Όταν το προϊόν συνδέεται στο smartphone σας μέσω Bluetooth, μπορείτε να δείτε την οθόνη ένδειξης κατάστασης να αλλάζει από “PAIRED[Όνομα συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth[BT”.
 16. f Σύνδεση με την εφαρμογή LG Sound Bar ([ Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση με Smartphone μέσω της εφαρμογής LG Sound Bar στη σελίδα 39.)
 17. A Βρείτε και εγκαταστήστε την εφαρμογή LG Sound Bar από το Google Play ή το App Store στο smartphone σας.
 18. B Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση της επιλέγοντας [Βοήθεια] στη [Ρύθμιση].

Χειροκίνητη σύνδεση του sound bar με το ασύρματο subwoofer ([ Ανατρέξτε στην ενότητα “Μη αυτόματη σύνδεση του ασύρματου subwoofer στη σελίδα 8.)

Εάν δείτε ένα κόκκινο LED στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer, υποδηλώνει ότι η μπάρα ήχου δεν είναι συνδεδεμένη στο subwoofer. Αν συμβαίνει αυτό, συνδέστε τα με την ακόλουθη σειρά.

 1. A Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση7488.png στην μπάρα ήχου για να την απενεργοποιήσετε.
 2. B Πιέστε το κουμπί PAIRING στο πίσω μέρος του αποσυνδεδεμένου ασύρματου subwoofer. Ελέγξτε εάν η λυχνία LED αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα.
 • Αν βλέπετε ακόμη ένα κόκκινο LED στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer, πιέστε ξανά παρατεταμένα το κουμπί στο πίσω μέρος του subwoofer.
 1. C Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση7501.png στην μπάρα ήχου για να την ενεργοποιήσετε.
 2. D Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα ανάψει μια πράσινη λυχνία LED στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer.

Πίνακας περιεχομένων

Σύντομος Οδηγός Μπάρας Ήχου

2 Εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος

Εγκατάσταση

6 Σύνδεση του προϊόντος

9 Απολαύστε βελτιωμένο ήχο

Εξερεύνηση του προϊόντος

17 Πρόσθιο μέρος

19 Πίσω μέρος

20 Εξερεύνηση τηλεχειριστηρίου

Σύνδεση στην τηλεόραση

28 Σύνδεση με οπτικό καλώδιο

30 Σύνδεση με το σύστημα συγχρονισμού ήχου LG Sound Sync (ασύρματο)

31 Σύνδεση με καλώδιο HDMI

Σύνδεση σε εξωτερική συσκευή

33 Σύνδεση με καλώδιο HDMI

35 Σύνδεση με οπτικό καλώδιο

Χρήση του προϊόντος ως Σύστημα ήχου

36 Σύνδεση μέσω Bluetooth

39 Σύνδεση με Smartphone μέσω της εφαρμογής LG Sound Bar

41 Σύνδεση σε συσκευή αποθήκευσης USB

Στερέωση του προϊόντος σε τοίχο

43 Έλεγχος πριν την τοποθέτηση σε τοίχο

45 Στερέωση του προϊόντος σε τοίχο

Προφυλάξεις ασφαλείας

47 Ασφάλεια και ρυθμιστικοί κανόνες

Πριν από αναφορά δυσλειτουργίας του προϊόντος

50 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Παράρτημα

53 Προδιαγραφές

55 Κατατεθέντα εμπορικά σήματα και άδειες

57 Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

57 Χειρισμός του προϊόντος

Εγκατάσταση