LISTWA GŁOŚNIKOWA Z OBSŁUGĄ WI-FI
Łączenie z telewizorem

Sound Bar Quick Guide

Łączenie za pomocą kabla optycznego

Sygnał audio telewizora może być nadawany do urządzenia za pomocą kabla optycznego. Można dodawać wiele różnych efektów trójwymiarowych do oryginalnej ścieżki, wypełniając pomieszczenie głębokim, bogatym dźwiękiem.

Korzystanie z telewizora po połączeniu za pomocą kabla optycznego

  1. a Jeśli złącze kabla cyfrowego ma zaślepkę, najpierw należy zdjąć ją z obu końców.

14845.png

14843.png

  1. b Używając kabla optycznego połącz złącze OPTICAL IN z tyłu urządzenia ze złączem optycznego wyjścia cyfrowego (OPTICAL OUT) telewizora w sposób wskazany na rysunku.

19801.png

19798.png

  1. c Naciskaj przycisk funkcji4478.png do momentu wyświetlenia opcji „OPT/HDMI ARC” na wyświetlaczu statusu.

14883.png

14881.png

  1. d Naciśnij przycisk ustawień na pilocie telewizora, aby przejść do menu [Speaker (Głośnik)] i ustawić głośnik wyjściowy w opcji [Optical (Optyczny)] albo [External Speaker (Głośnik zewnętrzny)]. Pozycje menu i ustawień mogą różnić się w zależności od producenta telewizora.

13942.png

13937.png Uwaga

  • Jeśli sygnał wyjścia optycznego i sygnał ARC próbują jednocześnie nawiązać połączenie, sygnał ARC będzie miał priorytet.

Korzystanie z telewizora LG

Można regulować głośność pilotem telewizora LG, jeśli telewizor jest połączony z urządzeniem kablem optycznym. Jest to możliwe wyłącznie w przypadku telewizorów LG obsługujących funkcję synchronizacji dźwięku. Lista obsługiwanych telewizorów znajduje się w podręczniku użytkownika telewizora.

Funkcje, którymi można sterować pilotem telewizora LG

Głośność, włączenie/wyłączenie wyciszenia

13922.png

13917.png Uwaga

  • Jeśli telewizor jest poprawnie połączony z urządzeniem, na wyświetlaczu statusu wyświetlony zostanie komunikat „LGOPT”.
  • W przypadku korzystania z urządzenia przy użyciu pilota telewizora LG, ustawienia głośności i stan wyciszenia ustawione w telewizorze będą automatycznie stosowane w urządzeniu.
  • Po połączeniu urządzenia z telewizorem LG można nadal używać pilota urządzenia.
  • Aby używać opcji LG Sound Sync, konieczna może być zmiana ustawień dźwięku telewizora. Mogą one być różne w zależności od telewizora.