LISTWA GŁOŚNIKOWA Z OBSŁUGĄ WI-FI
Instalacja

Sound Bar Quick Guide

Łączenie urządzenia

Podłącz listwę głośnikową do bezprzewodowego subwoofera i bezprzewodowych głośników tylnych, aby cieszyć się bogatszym dźwiękiem.

Automatyczne łączenie bezprzewodowego subwoofera i bezprzewodowych głośników tylnych

Po zakończeniu instalacji bezprzewodowy subwoofer i bezprzewodowe głośniki tylne automatycznie połączą się z Soundbar. Połącz sound bar z subwooferem i bezprzewodowymi głośnikami tylnymi w następującej kolejności.

 1. a Podłącz kabel zasilający do bezprzewodowego subwoofera.
 2. b Podłącz kabel zasilający podłączony do bezprzewodowego subwoofera do gniazdka.
 3. c Podłącz kable zasilające do bezprzewodowych głośników tylnych i ułóż je.
 4. d Podłącz kable zasilający podłączone do bezprzewodowych głośników tylnych do gniazdek.

19429.png

19420.png

19418.png

 1. e Podłącz kabel zasilający do listwy dźwiękowej.
 2. f Podłącz kabel zasilający podłączony do listwy dźwiękowej do gniazdka.

19441.png

19439.png

 1. g Po automatycznym nawiązaniu połączenia diody LED z tyłu bezprzewodowego subwoofera i bezprzewodowych głośników tylnych zaświecą na zielono.

Sprawdzanie połączenia z diodami LED z tyłu bezprzewodowego subwoofera i bezprzewodowych głośników tylnych

Możesz sprawdzić stan połączenia za pomocą diod LED z tyłu bezprzewodowego subwoofera i bezprzewodowych głośników tylnych.

Kolor diody LED

Status

Miga na zielono

Trwa nawiązywanie połączenia

Zielona

Połączono pomyślnie

Czerwony

Nieprawidłowe połączenie lub subwoofer lub bezprzewodowe głośniki tylne w trybie gotowości

Wył.

Nie podłączono kabla zasilającego

Ręczne łączenie bezprzewodowego subwoofera i bezprzewodowych głośników tylnych

Jeśli z tyłu bezprzewodowego subwoofera pali się czerwona dioda, oznacza to, że Soundbar nie jest połączona z subwooferem. W takim przypadku należy połączyć je wykonując następujące kroki.

 1. a Naciśnij przycisk zasilania6116.png na listwie, aby ją wyłączyć.
 2. b Naciśnij przycisk PAIRING z tyłu bezprzewodowego subwoofera lub bezprzewodowych głośników tylnych. Sprawdź, czy dioda LED z tyłu subwoofera lub bezprzewodowych głośników tylnych miga na zielono.Jeśli z tyłu bezprzewodowego subwoofera lub bezprzewodowych głośników tylnych nadal świeci czerwona dioda LED, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk z tyłu subwoofera lub bezprzewodowych głośników tylnych.

19467.png

Ręczne łączenie bezprzewodowego subwoofera

19458.png

Ręczne łączenie bezprzewodowych głośników tylnych

19456.png

 1. c Naciśnij przycisk zasilania6148.png na listwie głośnikowej, aby ją włączyć.
 2. d Po nawiązaniu połączenia zaświeci dioda LED z tyłu bezprzewodowego subwoofera lub bezprzewodowych głośników tylnych.

13685.png

13698.png Uwaga

 • Zainstalować listwę głośnikową jak najbliżej bezprzewodowego subwoofera. Im mniejsza odległość pomiędzy listwą, a subwooferem bezprzewodowym, tym lepsza jakość dźwięku.
 • Upewnij się, że pomiędzy Soundbar a bezprzewodowym subwooferem nie występują przeszkody.
 • Tylne głośniki należy ustawić w odległości przynajmniej 30 cm od telewizora albo monitora.
 • Aby uniknąć zakłóceń bezprzewodowych, należy zachować odległość przynajmniej 1 m miedzy Soundbar albo bezprzewodowym subwooferem, bezprzewodowymi głośnikami tylnymi i dowolnymi urządzeniami peryferyjnymi generującymi silne fale elektromagnetyczne (takimi jak routery bezprzewodowe, kuchenki mikrofalowe, itp.).

19479.png