LISTWA GŁOŚNIKOWA Z OBSŁUGĄ WI-FI
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Sound Bar Quick Guide

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa

15442.png

17061.png

PRZESTROGA: ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY SAMODZIELNIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (ANI TYLNEJ POKRYWY). W ŚRODKU NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE MOGŁYBY BYĆ SERWISOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, NAPRAWY NALEŻY ZLECIĆ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISU.

13076.png

Symbol błyskawicy w trójkącie informuje użytkownika o obecności nieizolowanego, niebezpiecznego napięcia elektrycznego wewnątrz produktu, które powoduje znaczące zagrożenie porażeniem elektrycznym.

13063.png

Symbol wykrzyknika w trójkącie informuje użytkownika o obecności ważnych instrukcji dot. obsługi i konserwacji (serwisowania) w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

OSTRZEŻENIE:

PRZESTROGA:

UWAGA dotycząca przewodu zasilania

Wtyczka zasilania jest odłączana. W przypadku zagrożenia, wtyczka zasilania musi być łatwo dostępna.

Sprawdzić stronę ze specyfikacją w tej instrukcji obsługi w celu sprawdzenia bieżących wymagań.

Nie przeciążać gniazdek zasilających. Przeciążone, luźne, uszkodzone lub przepalone gniazdka, kable zasilające lub przedłużające stwarzają zagrożenie. Każda z powyższych sytuacji może być przyczyną porażenia prądem lub pożaru. Raz na jakiś czas należy sprawdzać przewód zasilania urządzenia i jeśli pojawią się oznaki uszkodzenia lub przetarcia się, odłączyć go, zaprzestać korzystania z urządzenia i wymienić przewód w autoryzowanym serwisie.

Zabezpieczyć przewód zasilania przed fizycznym lub mechanicznym niewłaściwym użytkowaniem tj. przed skręcaniem, zapętleniem, zaciskaniem, przytrzaskiwaniem drzwiami lub przekraczaniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na wtyczki, gniazdka ścienne oraz miejsce, w którym przewód łączy się z urządzeniem.

Dla modeli używających zasilacza

Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z niniejszym urządzeniem. Nie wolno stosować źródeł zasilania pochodzących od innych urządzeń lub od innego producenta. Korzystanie z innych źródeł zasilania lub kabli może spowodować uszkodzenie urządzenia oraz utratę gwarancji.

Dla modeli wyposażonych w baterie

To urządzenie jest wyposażone w przenośną baterię lub akumulator.

PRZESTROGA: Ryzyko pożaru lub wybuchu w przypadku zamontowania baterii nieprawidłowego typu.

Informacje o modelach z wbudowaną baterią

Nie przechowywać ani nie transportować w warunkach ciśnienia niższego niż 11,6 kPa ani na wysokości 15,000 m.

Symbole

13127.png : Prąd zmienny (AC).

0 : Prąd stały (DC).

13118.png : Jest to urządzenie II klasy.

1 : Stan czuwania.

! : Zasilanie jest włączone.

13110.png : Zagrożenie wysokim napięciem.

Zanim zgłosisz usterkę urządzenia