LISTWA GŁOŚNIKOWA Z OBSŁUGĄ WI-FI
Szczegółowe informacje o urządzeniu

Sound Bar Quick Guide

Przód

14664.png

a

Zasilanie 4827.png

Włącza/wyłącza urządzenie.

  • Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku zasilania4839.png przez ponad 3 sekundy nastąpi rozłączenie z siecią Wi-Fi a urządzenie nie będzie emitować dźwięku. Naciśnij szybko przycisk zasilania4850.png, aby utrzymać połączenie Wi-Fi do wykorzystania w przyszłości.

Funkcja 4859.png

Naciskaj przycisk, aby wybrać żądaną funkcję albo tryb wejściowy.

  • WI-FI: Łączy urządzenie przez Wi-Fi
  • BT: Łączy urządzenie przez Bluetooth
  • OPT/HDMI ARC: Łączy urządzenie z telewizorem obsługującym kabel optyczny, opcje ARC, E-ARC albo LG Sound Sync
  • HDMI1: Łączy urządzenie przez wejście HDMI IN (1)
  • HDMI2: Łączy urządzenie przez wejście HDMI IN (2)
  • USB: Łączy urządzenie z urządzeniem pamięci USB

Głośność 4885.png4900.png

Regulacja głośności dźwięku.

Odtwarzanie/pauza 4912.png

Pozwala wstrzymywać albo odtwarzać muzykę.

Paruj przy użyciu Bluetooth 4925.png

Pozwala na sparowanie urządzenia Bluetooth, np. smartfonu, z urządzeniem na trzy minuty. ([ Patrz „Łączenie za pomocą Bluetooth na stronie 49).

Wi-Fi 4943.png

Bezpośrednie przejście do funkcji Wi-Fi.

b

Wbudowany mikrofon

Podczas działania wykorzystuje kalibrację pomieszczenia z użyciem sztucznej inteligencji za pomocą aplikacji LG Sound Bar.

c

Odbiornik zdalnego sterowania

Odbiera sygnały bezprzewodowe z pilota zdalnego sterowania.

d

Wyświetlacz statusu

Opcje takie jak tryb wejściowy i głośność wyświetlane są w formie tekstowej

  • Status wyświetlacza można ustawić jako automatyczny, włączony i wyłączony. ([ Patrz „Obsługa Wyświetlacza na stronie 39.)

13990.png

13985.png Uwaga

  • Aby zmniejszyć pobór mocy, urządzenie automatycznie wyłączy się po 15 minutach braku sygnału wejściowej z urządzenia zewnętrznego.