Brezžični zvočniški modul
Povezava s televizorjem

Sound Bar Quick Guide

Povezava prek optičnega kabla

Zvok vašega televizorja predvajajte prek izdelka, tako da ga povežete z optičnim kablom. Izvirnemu zvoku lahko dodate različne 3D-učinke, da sobo napolnite z globokim, bogatim zvokom.

Gledanje televizije po povezavi z optičnim kablom

  1. a Če ima priključek za digitalni kabel pokrov, najprej z obeh koncev odstranite pokrova.

14538.png

14536.png

  1. b Z optičnim kablom povežite priključek OPTICAL IN na hrbtni strani izdelka s televizijskim priključkom Optical Digital Output (OPTICAL OUT), kot je prikazano na sliki.

19363.png

19361.png

  1. c Večkrat pritisnite gumb Function4476.png, da se na prikazu statusa pojavi »OPT/HDMI ARC«.

14561.png

14559.png

  1. d Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb Settings, da odprete meni [Zvočnik] in izhodni zvočnik nastavite na [Optično] ali [Zunanji zvočnik]. Nastavitve in elementi menija se lahko razlikujejo glede na proizvajalca televizorja.

13895.png

13889.png Opomba

  • V primeru, da se poskušata optični vhodni signal in signal ARC povezati istočasno, bo imel signal ARC prednost.

Če uporabljate televizor LG

Z daljinskim upravljalnikom televizorja LG lahko prilagodite glasnost, če je televizor z izdelkom povezan z optičnim kablom. To lahko storite le na televizorju, ki podpira funkcijo LG TV Sound Sync. Preverite uporabniški priročnik televizorja, da vidite, če je vaš televizor podprt.

Funkcije, ki se jih upravlja z daljinskim upravljalnikom televizorja LG

Glasnost, izklop/vklop zvoka

13873.png

13868.png Opomba

  • Ko je televizor pravilno povezan z izdelkom, se bo na prikazu statusa pojavil »LGOPT«.
  • Če izdelek uporabljate z daljinskim upravljalnikom televizorja LG, bosta glasnost in stanje izklopa zvoka, nastavljena na televizorju, samodejno uporabljena tudi pri izdelku.
  • Daljinski upravljalnik izdelka lahko še vedno uporabljate, tudi če ga povežete s televizorjem LG.
  • Za uporabo funkcije LG Sound Sync boste morda na televizorju morali spremeniti nastavitev zvoka. To se lahko razlikuje glede na televizor.