Brezžični zvočniški modul
Hitri vodič za zvočniški medij

Sound Bar Quick Guide

Namestitev in uporaba izdelka

 1. a Zvočniški modul povežite s svojim televizorjem prek optičnega kabla ali kabla HDMI.

18899.png

18897.png

 1. A Zvočniški modul
 2. B Sprejemnik daljinskega upravljalnika / prikaz statusa
 3. C Brezžična zadnja zvočnika
 4. D Brezžični nizkofrekvenčni zvočnik - namestite ga v bližino zvočniškega modula.
 5. E Zunanja naprava - (predvajalnik Blu-ray, igralna konzola itd.)
 6. b Če uporabljate zunanjo napravo (npr. predvajalnik Blu-ray, igralno konzolo ipd.), jo z zvočniškim modulom povežite prek kabla HDMI.
 7. c Električno napajanje priključite po naslednjem vrstnem redu: brezžični nizkofrekvenčni zvočnik [ brezžična zadnja zvočnika [ zvočniški modul. Nato vklopite zvočniški modul. Ko se povezava z zvočniškim modulom samodejno vzpostavi, na brezžičnem nizkofrekvenčnem zvočniku in brezžičnih zadnjih zvočnikih zeleno zasvetijo LED-lučke. ([ Glejte »Povezava izdelka« na strani 6.)
 8. d Uporaba izdelka z vašim televizorjem ([ glejte »Povezava prek optičnega kabla«, »Povezava prek kabla HDMI«, »Povezava prek Bluetootha« na strani 41, 43, 45.)
 9. A Večkrat pritisnite gumb Function7387.png, da se na prikazu statusa pojavi »OPT/HDMI ARC«.
 10. B V nastavitvah svojega televizorja nastavite izhodni zvočnik na [HDMI ARC], [optično] ali [zunanji zvočnik].
 11. C Ko je televizor pravilno povezan z izdelkom, se bo na prikazu statusa skupaj z zvokom pojavil »OPT«, »ARC« ali »E-ARC«.
 12. e Povezava izdelka s pametnim telefonom prek Wi-Fi ([ glejte »Povezava s pametnim telefonom prek Wi-Fi« na strani 24.)
 13. A Svoj pametni telefon povežite z Wi-Fi.
 14. B Iz trgovine Play Store ali App Store namestite aplikacijo LG Sound Bar.
 15. C Aplikacijo LG Sound Bar zaženite in sledite navodilom.
 16. D Izdelek se bo povezal z vašim pametnim telefonom in ga boste zdaj lahko upravljali prek aplikacije LG Sound Bar.
 17. f Povezava izdelka s pametnim telefonom prek Bluetootha ([ glejte »Povezava prek Bluetootha« na strani 49.)
 18. A Na svojem pametnem telefonu se dotaknite gumba Settings7406.png in izberite 7414.pngBluetooth. Vklopite funkcijo Bluetooth. (7425.pngIzklop > 7433.pngVklop)
 19. B Pritisnite gumb Bluetooth seznanjanje9450.png. Kmalu se bo nato na prikazu statusa pojavil »BT READY«.
 20. C Poiščite in se dotaknite »LG_Speaker_S95QR_XXXX« ali imena, ki ste ga registrirali v aplikaciji Google Home.
 21. D Potem, ko je izdelek z vašim pametnim telefonom povezan prek Bluetootha, boste videli spremembo prikaza statusa iz »PAIRED« [ »Ime povezane naprave Bluetooth« [ »BT«.

Ročna povezava zvočniškega medija z brezžičnim nizkofrekvenčnim zvočnikom ali brezžičnima zadnjima zvočnikoma ([ glejte »Ročna povezava brezžičnega nizkofrekvenčnega zvočnika in brezžičnih zadnjih zvočnikov« na strani 8.)

Če na hrbtni strani nizkofrekvenčnega zvočnika ali brezžičnih zadnjih zvočnikih opazite rdečo LED-lučko, to pomeni, da zvočniški modul ni povezan z zvočniki. V tem primeru jih povežite po naslednjem vrstnem redu.

 1. A Na zvočniškem modulu pritisnite gumb Power7487.png, da ga izklopite.
 2. B Na zadnji strani izklopljenega nizkofrekvenčnega zvočnika ali brezžičnih zadnjih zvočnikov pritisnite gumb PAIRING. Preverite, če vsaka LED-lučka utripa zeleno.
 • Če je LED-lučka na hrbtni strani brezžičnega nizkofrekvenčnega zvočnika ali brezžičnih zadnjih zvočnikov še vedno rdeča, znova pritisnite in zadržite gumb na zadnji strani nizkofrekvenčnega zvočnika ali brezžičnih zadnjih zvočnikov.
 1. C Na zvočniškem modulu pritisnite gumb Power7500.png, da ga vklopite.
 2. D Ko je povezava vzpostavljena, na hrbtni strani nizkofrekvenčnega zvočnika ali brezžičnih zadnjih zvočnikov vidite prižgano zeleno LED-lučko.

Vsebina

Hitri vodič za zvočniški medij

2 Namestitev in uporaba izdelka

Namestitev

6 Povezava izdelka

10 Uživanje v izboljšanem zvoku

24 Povezava s pametnim telefonom prek Wi-Fi

28 Ponastavitev izdelka

Spoznavanje izdelka

29 Spredaj

31 Zadnja stran

32 Spoznavanje daljinskega upravljalnika

Povezava s televizorjem

41 Povezava prek optičnega kabla

43 Povezava prek kabla HDMI

45 Povezava prek Bluetootha

Povezava z zunanjo napravo

46 Povezava prek kabla HDMI

48 Povezava prek optičnega kabla

Uporaba izdelka kot avdio sistema

49 Povezava prek Bluetootha

52 Povezava s pomnilnikom USB

54 Uporaba aplikacije LG Sound Bar

55 Združljivo s Pomočnikom Google

56 Delovanje z Apple AirPlay

57 Povezava z aplikacijo Spotify

58 Delovanje z Alexo

59 Tidal Connect

Montaža izdelka na steno

60 Preverjanje pred namestitvijo na steno

63 Montaža izdelka na steno

65 Namestitev brezžičnih zadnjih zvočnikov na steno

Varnostni previdnostni ukrepi

66 Varnost in regulativa

Pred prijavo okvare izdelka

69 Odpravljanje težav

Dodatek

75 Tehnični podatki

77 Registrirane blagovne znamke in licence

79 Kaj morate vedeti o omrežnih storitvah

79 Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

80 Rokovanje z izdelkom

Namestitev