Brezžični zvočniški modul
Namestitev

Sound Bar Quick Guide

Povezava izdelka

Uživate lahko v bogatejšem zvoku, če zvočniški medij povežete z brezžičnim nizkofrekvenčnim zvočnikom ali brezžičnima zadnjima zvočnikoma.

Samodejna povezava brezžičnega nizkofrekvenčnega zvočnika in brezžičnih zadnjih zvočnikov

Po končani namestitvi se bodo brezžični nizkofrekvenčni zvočnik ali brezžična zadnja zvočnika samodejno povezali z zvočniškim modulom. Zvočniški medij povežite z nizkofrekvenčnim zvočnikom ali brezžičnima zadnjima zvočnikoma po naslednjem vrstnem redu.

 1. a Napajalni kabel priključite v brezžični nizkofrekvenčni zvočnik.
 2. b Napajalni kabel, ki je povezan z brezžičnim nizkofrekvenčnim zvočnikom, priključite v električno vtičnico.
 3. c Priključite napajalne kable v brezžične zadnje zvočnike in razporedite napajalne kable.
 4. d Priključite napajalne kable, priključene na brezžične zadnje zvočnike, v vtičnice.

18925.png

18915.png

18913.png

 1. e Priključite napajalni kabel v zvočno vrstico.
 2. f Napajalni kabel, ki je priključen na zvočno vrstico, priključite v električno vtičnico.

18938.png

18936.png

 1. g Ko je povezava samodejno vzpostavljena, na hrbtni strani nizkofrekvenčnega zvočnika in brezžičnih zadnjih zvočnikov vidite prižgano zeleno LED-lučko.

Preverjanje povezave z LED-lučkami na hrbtni strani brezžičnega nizkofrekvenčnega zvočnika in brezžičnih zadnjih zvočnikov

Stanje povezave lahko vidite tako, da preverite LED-lučko na hrbtni strani brezžičnega nizkofrekvenčnega zvočnika in brezžičnih zadnjih zvočnikov.

LED barva

Stanje

Utripajoča zelena

Povezovanje poteka

Zelena

Povezava uspešno vzpostavljena

Rdeča

Slaba povezava oziroma nizkofrekvenčni zvočnik ali brezžična zadnja zvočnika so v stanju pripravljenosti

Izklop

Napajalni kabel ni povezan

Ročna povezava brezžičnega nizkofrekvenčnega zvočnika in brezžičnih zadnjih zvočnikov

Če na hrbtni strani nizkofrekvenčnega zvočnika opazite rdečo LED-lučko, to pomeni, da zvočniški modul z njim ni povezan. V tem primeru ju povežite po naslednjem vrstnem redu.

 1. a Na zvočniškem modulu pritisnite gumb Power6110.png, da ga izklopite.
 2. b Na zadnji strani nizkofrekvenčnega zvočnika ali brezžičnih zadnjih zvočnikov pritisnite gumb PAIRING. Preverite, ali LED-lučka zadnji strani nizkofrekvenčnega zvočnika ali brezžičnih zadnjih zvočnikov utripa zeleno. Če je LED-lučka na brezžičnem nizkofrekvenčnem zvočniku ali brezžičnih zadnjih zvočnikih še vedno rdeča, znova pritisnite in zadržite gumb na zadnji strani nizkofrekvenčnega zvočnika ali brezžičnih zadnjih zvočnikov.

18963.png

Ročna povezava brezžičnega nizkofrekvenčnega zvočnika

18953.png

Ročna povezava brezžičnih zadnjih zvočnikov

18951.png

 1. c Na zvočniškem modulu pritisnite gumb Power6142.png, da ga vklopite.
 2. d Ko je povezava vzpostavljena, na hrbtni strani nizkofrekvenčnega zvočnika ali brezžičnih zadnjih zvočnikov vidite prižgano zeleno LED-lučko.

13648.png

13660.png Opomba

 • Zvočniški modul namestite čim bližje brezžičnemu nizkofrekvenčnemu zvočniku. Krajša, ko je razdalja med njima, boljša je kakovost zvoka.
 • Poskrbite, da med zvočniškim modulom in nizkofrekvenčnim zvočnikom ni ovir.
 • Zadnja zvočnika naj bosta najmanj 30 cm oddaljena od televizorja ali zaslona.
 • Da bi preprečili brezžične motnje, naj bo razdalja med zvočniškim modulom ali nizkofrekvenčnim zvočnikom, brezžičnima zadnjima zvočnikoma in drugimi perifernimi napravami, ki ustvarjajo močne elektromagnetne valove (npr. brezžični usmerjevalniki, mikrovalovne pečice itd.), najmanj 1 m.

18977.png