Brezžični zvočniški modul
Povezava z zunanjo napravo

Sound Bar Quick Guide

Povezava prek kabla HDMI

Televizor in zunanjo napravo (igralniška konzola, predvajalnik DVD itd.) povežite s HDMI-kablom in uživajte v globokem in bogatem zvoku.

Povezava zunanje naprave prek HDMI

  1. a Povežite zunanjo napravo, kot je predvajalnik DVD ali Blu-ray. Kot je prikazano na spodnji sliki, povežite priključek HDMI OUT na napravi s priključkom HDMI IN (1) ali HDMI IN (2) na zadnji strani izdelka.
  2. b S kablom HDMI povežite priključek HDMI d TV (eARC / ARC) na zadnji strani izdelka s priključkom HDMI IN (ARC) na televizorju.

19388.png

19386.png

  1. c Večkrat pritisnite gumb funkcije19740.png, da se na prikazu statusa pojavi »HDMI1« ali »HDMI2«.

19399.png

19397.png

  1. d Ko je zunanja naprava pravilno povezana z izdelkom, lahko poslušate zvok prek naprave. Pri predvajanju videoposnetka s tehnologijo Dolby Atmos® ali DTS:X®, se bo na prikazu statusa izpisalo »DOLBY ATMOS« ali »DTS:X«.

13789.png

13784.png Opomba

  • Dolby Atmos® ali DTS:X® podpira kanala 5.1.3. ko sta povezana brezžična zadnja zvočnika, so podprti kanali 9.1.5.
  • V meniju nastavitev vaše zunanje naprave (npr. predvajalnika Blu-ray ali televizorja) preverite nastavitve izhoda zvoka. Izhod zvoka naj bo nastavljen na [No encoding], [Bitstream], [Auto] ali [Pass through]. Za več informacij o tem, kako nastaviti izhod, si preberite uporabniški priročnik vaše naprave.
  • Uporabite certificiran kabel z logotipom HDMI.