Brezžični zvočniški modul
Pred prijavo okvare izdelka

Sound Bar Quick Guide

Odpravljanje težav

V primeru, da med uporabo izdelka izkusite naslednje težave, opravite več preverjanj, saj morda vedno ne gre za okvaro.

Splošne napake

Težava

Rešitev

Izdelek ne deluje pravilno

 • Iz izdelka izklopite napajalne kable in vse zunanje naprave, kot je televizor, nizkofrekvenčni zvočnik er ali ojačevalnik, in jih nato znova priključite.
 • Po ponastavitvi izdelka znova povežite svoj pametni telefon in Wi-Fi. ([Glejte »Povezava s pametnim telefonom prek Wi-Fi« na strani 24.) (Ne pozabite, da predhodnih nastavitev izdelka morda ni več.)

Napajanje naprave se ne vklopi

 • Ali je napajalni kabel pravilno priključen na električno napajanje?
 • Vtič pravilno vtaknite v vtičnico.

Ni zvoka

 • Ali je glasnost nastavljena na najnižjo stopnjo?
 • Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb Volume5743.png5755.png, da povečate glasnost.
 • Če uporabljate zunanjo napravo, kot je TV komunikator, prenosna naprava ali naprava Bluetooth, prilagodite glasnost zunanje naprave.
 • Ste vklopili funkcijo za izklop zvoka?
 • Če se na prikazu stanja izpiše »MUTE«, je funkcija za izklop zvoka vklopljena. Izklopite jo tako, da pritisnete gumb Mute5765.png.
 • Je glede na povezano zunanjo napravo izbrana prava funkcija izdelka?
 • Pritisnite gumb Function5773.png in preverite, če ste izbrali pravilno funkcijo.

Nizkofrekvenčni zvočnik ne oddaja zvoka

 • Je izdelek pravilno povezan z brezžičnim nizkofrekvenčnim zvočnikom?
 • Če LED-lučka na hrbtni strani nizkofrekvenčnega zvočnika utripa zeleno ali sveti rdeče, pomeni, da ni povezan. Če je povezava vzpostavljena, lučka sveti zeleno. Izdelek znova povežite z brezžičnim nizkofrekvenčnim zvočnikom. ([ Glejte »Povezava izdelka« na strani 6.)

Daljinski upravljalnik ne deluje pravilno

 • Če uporabljate daljinski upravljalnik, ga usmerite proti sprednjemu delu izdelka.
 • Uporabljajte ga znotraj 7-metrskega premera okoli izdelka.
 • Po potrebi baterije zamenjajte z novimi.

Funkcija Auto Power ne deluje

 • Preverite povezavo z zunanjimi napravami (npr. TV komunikator, prenosna naprava ali naprava Bluetooth).

LG Sound Sync ne deluje

 • Preverite, ali vaš televizor podpira LG Sound Sync.
 • Preverite, ali je televizor prek optičnega kabla pravilno povezan z izdelkom.
 • Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb Settings in preverite, ali je funkcija pri [LG Sound Sync] vklopljena.

Glasnost izdelka je nizka

 • Preverite naslednje in po potrebi nastavitve ustrezno spremenite.
 • Zaženite aplikacijo LG Sound Bar, se na prvem zaslonu dotaknite gumba za Settings10505.png in funkcijo [DRC] v meniju [Sound Settings] preklopite na [Izklop].
 • Ko je izdelek povezan s televizorjem, na daljinskem upravljalniku televizorja pritisnite gumb Settings, izberite meni [Zvočnik] in spremenite nastavitev [Digitalni zvočni izhod] iz [PCM] v [AUTO] ali [BITSTREAM].
 • Če je izdelek povezan z napravo za predvajanje, kot je prevajalnik DVD ali Blu-ray, pojdite v meni nastavitev povezane naprave. Spremenite nastavitev [Digitalni zvočni izhod] iz [PCM] v [PRIMARY PASS-THROUGH] ali [BITSTREAM]. [DRC] povezane naprave nastavite na [IZKLOP].
 • Če ima izdelek vklopljeno Nočno delovanje, ga izklopite s pritiskom na gumb Settings5795.png in levo/desno in nato gor/dol.

Izdelek ne prepozna pomnilnika USB

 • Izdelek morda ne podpira oblike datoteke v pomnilniku USB. Pomnilnik USB formatirajte in ga znova povežite. Pri formatiranju preverite oblike datotek pomnilnika USB in izberite tiste, ki jih podpira izdelek. ([ Glejte »Povezava s pomnilnikom USB« na strani 52.)

Seznanitev naprave Bluetooth ni bila uspešna

 • Na napravi Bluetooth pritisnite gumb za nastavitve in preverite, če je funkcija Bluetooth omogočena. Če je Bluetooth omogočen, da izklopite in vklopite ter poskusite znova.
 • Med izdelkom in napravo Bluetooth umaknite vse morebitne ovire.
 • Seznanjanje prek Bluetootha (povezava) morda ne deluje pravilno, odvisno od vrste naprave Bluetooth ali okolice.

Napake omrežne povezava

Težava

Rešitev

Izdelka ni mogoče povezati z aplikacijo LG Sound Bar

 • Povezava morda ne deluje nemoteno, če jo zmotijo druge električne naprave, ki uporabljajo radijske valove, na primer mikrovalovne pečice in medicinska oprema. Izdelek namestite 1 m stran od drugih domačih naprav.
 • Izključite svoj brezžični usmerjevalnik in ga znova vključite.
 • Preverite, ali je funkcija Wi-Fi na pametnem telefonu vključena. Status brezžične povezave Wi-Fi lahko poiščete v nastavitvah vašega pametnega telefona.
 • Preverite, ali sta izdelek in pametni telefon povezana v isto omrežje Wi-Fi.

Izdelek se ne poveže v omrežje Wi-Fi

 • Ste izključili brezžični usmerjevalnik in ga znova vključili?
 • Izključite izdelek in ga znova vključite.
 • Ste namestili nov brezžični usmerjevalnik?
 • Na novo boste morali konfigurirati omrežne nastavitve izdelka. ([ Glejte »Povezava s pametnim telefonom prek Wi-Fi« na strani 24.)
 • Ste spremenili nastavitve brezžičnega usmerjevalnika?
 • Če geslo za usmerjevalnik vsebuje posebne znake (na primer ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () <>) ali emotikone, se zvočniški medij morda ne bo povezal. Priporočamo, da nastavite geslo, ki vsebuje kombinacijo angleških črk in številk.
 • Priporočamo, da vrsto varnosti brezžičnega usmerjevalnika nastavite na WPA2.
 • Usmerjevalnik odklopite in ga po 10 sekundah znova priključite. Nato po obnovitvi omrežja poskusite vzpostaviti povezavo.
 • Če spremenite brezžični kanal na usmerjevalniku, lahko to pomaga zmanjšati brezžične motnje. (Tukaj je opisano, kako spremenite brezžični kanal najpogostejših usmerjevalnikov. Za natančne podrobnosti glejte navodila za uporabo vašega usmerjevalnika.
 1. A Za prijavo v nastavitveno stran usmerjevalnika v svoj pametni telefon, namizni računalnik ali MAC vnesite svoj naslov IP, ali pa uporabite CD s čarovnikom za namestitev. To lahko storite le, če je usmerjevalnik povezan z omrežjem prek brezžične povezave ali kabla Ethernet.
 2. B Poiščite brezžične nastavitve strani in spremenite brezžični kanal svojega 2,4 GHz/5 GHz omrežja. Če je kanal »Auto« omogočen, ga onemogočite in nastavite določen kanal.
 • Če je kanal usmerjevalnika 2,4 GHz, 6 ch/11 ch
 • Če je kanal usmerjevalnika 5 GHz, 48 ch/149 ch
 1. C Shranite nastavitve in znova zaženite brezžični usmerjevalnik.
 • Iz usmerjevalnika odstranite napajalni kabel, počakajte 5 sekund in kabel znova priključite. Ko je usmerjevalnik popolnoma vklopljen, ga poskusite znova povezati.

Napake aplikacije

Težava

Rešitev

Aplikacija ne deluje pravilno

 • Se vam med delovanjem aplikacije pojavi sporočilo o napaki?
 • Preverite, ali je napajanje naprave vklopljeno.
 • Preverite, ali aplikacija, ki jo želite zagnati, podpira operacijski sistem vašega pametnega telefona. Podprte operacijske sisteme lahko poiščete na spletnem mestu proizvajalca aplikacije.
 • Preverite, ali imate najnovejšo različico aplikacije. Aplikacijo poiščite v Google Play ali App Store in poglejte, če se ob njej pojavi gumb za posodobitev Update. Če vaša različica ni najnovejša, se dotaknite gumba Update.
 • Če napaka ni odpravljena, se poskusite povezati z drugim pametnim telefonom, ki ima nameščeno aplikacijo LG Sound Bar.

Težave z brezžično povezavo

Težava

Rešitev

Prihaja do radijskih motenj

 • Izdelek in brezžični nizkofrekvenčni zvočnik namestite čim bližje drug drugemu.
 • Izdelka ne smete namestiti na kovinsko pohištvo.
 • Brezžična komunikacija morda ne bo dobro delovala na območjih s šibkim signalom.

Povezava Bluetooth povzroča okvaro delovanja ali ustvarja zvok

 • Ali med uporabo Bluetootha slišite zvoke oz. ste zaznali nedelovanje?
 • Pazite, da se noben del vašega telesa ne dotakne sprejemnika-oddajnika naprave Bluetooth ali izdelka.
 • Naprave Bluetooth ne namestite na steno ali na odročno mesto.
 • Med izdelkom in napravo Bluetooth umaknite vse morebitne ovire.
 • Naprave Bluetooth ne namestite v bližino izdelka.
 • Če je naprava Bluetooth nameščena predaleč od izdelka, se lahko povezava Bluetooth prekine oz. lahko pride do okvar delovanja.
 • Napravo Bluetooth namestite 1 m stran od naprav, ki uporabljajo isto frekvenco kot izdelek, npr. brezžičnih usmerjevalnikov, medicinske opreme in mikrovalovnih pečic.

Izklop predstavitvenega načina

Težava

Rešitev

Daljinski upravljalnik ne deluje

 • Ali ostane besedilo na prikazu statusa nespremenjeno, tudi če večkrat pritisnete gumb Function5855.png?
 • Ali v prikazu statusa vidite samo besedilo »DEMO«?
 • V izdelku je morda aktiven predstavitveni način. Izvlecite napajalni kabel izdelka iz vtičnice in ga nato znova priključite.
 • V primeru, da daljinski upravljalnik še vedno ne deluje, na izdelku pritisnite gumb Volume5866.png5877.png in glasnost nastavite na stopnjo 2, nato pa gumb Function5889.png pritisnite in zadržite za 5 sekund. Če se na prikazu statusa pojavi trenutna funkcija, je bil predstavitveni način izklopljen.

Dodatek