Wi-Fi SOUNDBAR ZVUČNIK
Povezivanje s TV-om

Sound Bar Quick Guide

Povezivanje optičkim kablom

Prenesite zvuk televizora na proizvod spajanjem proizvoda s televizorom pomoću optičkog kabla. Izvornom zvuku možete dodati razne 3D efekte kako biste prostoriju ispunili dubokim, bogatim zvukom.

Gledanje televizije nakon povezivanja optičkim kablom

  1. a Ako priključak digitalnog kabla ima poklopac, prvo uklonite poklopce s oba kraja.

17157.png

17155.png

  1. b Pomoću optičkog kabla spojite priključak OPTICAL IN na poleđini proizvoda na priključak Optički digitalni izlaz (OPTIČKI IZLAZ) na TV-u kao što je prikazano na slici.

22137.png

22135.png

  1. c Kontinuirano pritišćite Funkcijsko4476.png dugme dok se na ekranu statusa ne pojavi „OPT/HDMI ARC“.

17189.png

17187.png

  1. d Pritisnite dugme Postavke na daljinskom upravljaču televizora da biste ušli u meni [Zvučnik] i postavili izlazni zvučnik na [Optički] ili [Vanjski zvučnik]. Postavke i stavke menija mogu se razlikovati u zavisnosti od proizvođača televizora.

16542.png

16536.png Napomena

  • Ako se optički ulazni signal i ARC signal pokušaju povezati istovremeno, ARC signal će imati prioritet.

Kada koristite LG TV

Glasnoću zvuka možete podesiti pomoću LG TV daljinskog upravljača ako je televizor na proizvod povezan optičkim kablom. To možete učiniti samo na televizoru koji podržava funkciju LG TV Sound Sync. U korisničkom priručniku televizora provjerite je li TV podržan.

Funkcije kojima možete upravljati pomoću LG TV daljinskog upravljača

Glasnoća, isključivanje/uključivanje zvuka

16521.png

16516.png Napomena

  • Kada TV ispravno spojite na proizvod, na ekranu statusa će se pojaviti „LGOPT“.
  • Kada koristite proizvod sa LG TV daljinskim upravljačem, na proizvod će se automatski primijeniti status glasnoće i isključivanja zvuka podešeni na televizoru.
  • Daljinski upravljač proizvoda i dalje možete koristiti čak i nakon povezivanja proizvoda na LG TV.
  • Da biste koristili funkciju LG Sound Sync, možda ćete morati promijeniti postavke zvuka na vašem TV-u. To može varirati u zavisnosti od televizora.