Wi-Fi SOUNDBAR ZVUČNIK
Korištenje proizvoda kao Audio sistem

Sound Bar Quick Guide

Povezivanje putem Bluetooth veze

Možete reproducirati muzičke datoteke pohranjene na Bluetooth uređaju, pokretati muzičke aplikacije da biste uživali u muzici s ovim proizvodom.

Prvo provjerite sljedeće.

 • Bluetooth uređaji koji se spajaju na proizvod trebaju ispunjavati sljedeće specifikacije.
 • Tehnologija bluetooth 5.0
 • Kodek: SBC, AAC
 • Koraci za povezivanje uređaja s proizvodom mogu varirati u zavisnosti od vrste Bluetooth uređaja i modela. Za više informacija o tome kako povezati uređaj, pogledajte korisnički priručnik vašeg vanjskog uređaja.

Odaberite [Bluetooth] u izborniku Postavke vašeg pametnog telefona.

Stavke menija Postavke mogu se razlikovati u zavisnosti od proizvođača pametnog telefona i modela.

 1. a Uključite proizvod.
 2. b Pritisnite dugme Uparivanje Bluetooth10519.png. Ubrzo ćete na ekranu statusa vidjeti „BT READY“.

17370.png

17368.png

 1. c dodirnite dugme Postavke (3780.png / 3793.png) na vašem pametnom telefonu i odaberite 10796.pngBluetooth.

17379.png

(Android telefon)

17390.png

(iPhone)

17388.png

 1. d Uključite Bluetooth funkciju. (3928.pngIsključeno > 3941.pngUključeno)
 2. e Na vašem pametnom telefonu ćete vidjeti listu uređaja koji se mogu povezati. Pronađite i dodirnite „LG_Speaker_S95QR_XXXX“ ili ime koje ste registrirali na aplikaciji Google Home.

22213.png

22211.png

 1. f Kada je proizvod na pametni telefon spojen preko Bluetooth veze, vidjet ćete promjenu na ekranu statusa kako slijedi: „PAIRED“ (Povezano) [Naziv povezanog Bluetooth uređaja[BT“ (Spremno za korištenje).
 2. g Ako ne možete pronaći proizvod „LG_Speaker_S95QR_XXXX“, dodirnite dugme Osvježi4073.png u gornjem desnom uglu ekrana na Android pametnom telefonu ili isključite Bluetooth i ponovo ga uključite na iPhone telefonu.

22224.png

(Android telefon)

17412.png

(Android telefon)

17410.png

 1. h Pokrenite aplikaciju Muzika i slušajte muziku na pametnom telefonu.

17436.png

17434.png

16413.png

16408.png Napomena

 • Što je Bluetooth uređaj bliže proizvodu, veza će biti bolja.
 • Ako ste pritisnuli dugme Uparivanje Bluetooth17447.png na proizvodu i odabrali opciju „BT“, ali se niste mogli povezati sa Bluetooth uređajem, na ekranu statusa ćete vidjeti poruku „BT READY“. Provjerite status Bluetooth uređaja.
 • Kada koristite Bluetooth, trebali biste prilagoditi nivo glasnoće na odgovarajući.
 • U Bluetooth nazivu ovog proizvoda „LG_Speaker_S95QR_XXXX“, „XXXX“ predstavlja nasumično generirane četvorocifrene brojeve i slova.