Wi-Fi SOUNDBAR ZVUČNIK
Instalacija

Sound Bar Quick Guide

Povezivanje proizvoda

Možete uživati u bogatijem zvuku spajanjem zvučne trake na bežični subwoofer i bežične stražnje zvučnike.

Automatsko povezivanje bežičnog subwoofera i bežičnih stražnjih zvučnika

Nakon završetka instalacije, bežični subwoofer i bežični stražnji zvučnici automatski će se povezati sa soundbar zvučnikom. Povežite kompaktni komplet zvučnika na subwoofer i stražnje bežične zvučnike sljedećim redoslijedom.

 1. a Priključite kabl za napajanje u bežični subwoofer.
 2. b Uključite kabl za napajanje spojen na bežični subwoofer u utičnicu.
 3. c Priključite napojne kabele u stražnje bežične zvučnike i složite napojne kabele.
 4. d Priključite napojne kabele povezane u bežične stražnje zvučnike u utičnice.

21751.png

21743.png

21741.png

 1. e Priključite napojni kabel u komplet zvučnika.
 2. f Priključite napojni kabel povezan na komplet zvučnika u utičnicu.

21765.png

21763.png

 1. g Kad se veza automatski uspostavi, vidjet ćete kako LEDs lampica na pozadini bežičnog subwoofera i bežičnih stražnjih zvučnika svijetli zelenom bojom.

Provjera povezivanja s LED lampicama na stražnju stranu bežičnog subwoofera i bežičnih stražnjih zvučnika

Možete provjeriti status veze gledajući u LEDs svjetlo na pozadini bežičnog subwoofera i bežičnih stražnjih zvučnika.

Boja LED svjetla

Status

Trepereće zelena

Povezivanje je u toku

Zelena

Povezivanje uspješno

Crvena

Loša povezanost ili je/su subwoofer ili stražnji bežični zvučnici u stanju pripravnosti

Isključeno

Kabl za napajanje nije priključen

Ručno povezivanje bežičnog subwoofera i bežičnih stražnjih zvučnika

Ako vidite da gori crvena LED lampica na pozadini bežičnog subwoofera, to znači da soundbar nije spojen na subwoofer. Ako je to slučaj, spojite ih sljedećim redoslijedom.

 1. a Pritisnite dugme za Napajanje6112.png na soundbar zvučniku da biste ga isključili.
 2. b Pritisnite dugme PAIRING na pozadini bežičnog subwoofera ili bežičnih stražnjih zvučnika. Provjerite da li LED lampica na stražnjoj strani subwoofera ili na bežičnim stražnjim zvučnicima treperi zeleno. Ako i dalje vidite da gori crvena LED lampica na bežičnom subwooferu ili na bežičnim zadnjim zvučnicima, ponovo pritisnite i zadržite dugme na pozadini subwoofera ili bežičnih stražnjih zvučnika.

21796.png

Ručno povezivanje bežičnog subwoofera

21788.png

Ručno povezivanje bežičnih stražnjih zvučnika

21786.png

 1. c Pritisnite dugme za Napajanje6144.png na soundbar zvučniku da biste ga uključili.
 2. d Kada se veza uspostavi, vidjet ćete LED svjetlo na pozadini bežičnog subwoofera ili će bežični zadnji zvučnici zasvijetliti zelenom bojom.

16298.png

16308.png Napomena

 • Instalirajte soundbar zvučnik što je moguće bliže bežičnom subwooferu. Što su soundbar zvučnik i bežični subwoofer bliže, to je bolji kvalitet zvuka.
 • Pobrinite se za to da između soundbar zvučnika i bežičnog subwoofera nema nikakvih prepreka.
 • Zadnje zvučnike držite najmanje 30 cm od televizora ili monitora.
 • Da biste spriječili bežične smetnje, održavajte udaljenost od najmanje 1 m između soundbar zvučnika ili bežičnog subwoofera, bežičnih stražnjih zvučnika i svih perifernih uređaja koji generiraju jake elektromagnetske talase (npr. bežični ruteri, mikrovalne pećnice itd.).

21807.png