Wi-Fi SOUNDBAR ZVUČNIK
Mjere predostrožnosti

Sound Bar Quick Guide

Sigurnosna i regulatorna uputstva

17697.png

19209.png

OPREZ: ZA SMANJENJE RIZIKA OD STRUJNOG UDARA NE UKLANJAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU) NA OVOM UREĐAJU UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE BI KORISNIK MOGAO SAM SERVISIRATI; SERVISIRANJE POVJERITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU.

15314.png

Svrha ovog simbola munje sa strelicom unutar jednostraničnog trougla je da upozori korisnika na prisustvo neizolovanog opasnog napajanja unutar proizvoda, koji može biti dovoljno jak da uzrokuje opasnost od strujnog udara za ljude.

15305.png

Uzvičnik unutar jednostraničnog trougla treba da upozori korisnika na prisustvo važnih uputstava za rukovanje i održavanje (servisiranje) u literaturi koja dolazi uz proizvod.

UPOZORENJE:

OPREZ:

OPREZ zbog kabla za napajanje

Utikač za struju služi za uključivanje/isključivanje. U slučaju vanredne situacije, Utikač za struju mora biti lako dostupan.

Provjerite stranicu sa specifikacijama ovog uputstva da biste bili sigurni u vezi sa trenutnim zahtjevima.

Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice, produžni kablovi, iskrzani kablovi za napajanje ili oštećene ili napukle izolacijske obloge žica su opasne. Svaka od ovih pojava bi mogla dovesti do strujnog udara ili požara. S vremena na vrijeme ispitajte kabl vašeg uređaja i ako se pojavi oštećenje ili pogoršanje, iskopčajte ge, prekinite korištenje uređaja i zamijenite ga dijelom koji dobijete u ovlaštenom servisnom centru.

Zaštitite napojni kabal od fizičkih ili mehaničkih oštećenja, npr. od uvrtanja, presavijanja, stiskanja, pritiskanja zatvaranjem vrata, ili gaženja. Posebno obratite pažnju na utikače, zidne utičnice i mjesta gdje kabl izlazi iz uređaja.

Za modele koji koriste adapter

Koristite samo adapter naizmjenične struje priložen uz ovaj uređaj. Ne koristite uređaje za napajanje od drugog uređaja ili drugog proizvođača. Korištenje drugog kabla za napajanje ili izvora napajanja može dovesti do oštećenja ovog uređaja i gubitka garancije.

Za modele koji koriste bateriju

Ovaj uređaj je opremljen prenosivom baterijom ili akumulatorom.

OPREZ: Postoji opasnost od požara ili eksplozije ako bateriju zamijenite neodgovarajućim tipom baterije.

Za modele koji koriste ugrađenu bateriju

Ne skladištite i ne prevozite pod pritiskom nižim od 11,6 kPa i na visini iznad 15.000 m.

Simboli

15374.png : Naizmjenična struja (AC).

0 : Istosmjerna struja (DC).

15366.png : Ovo je oprema klase II.

1 : Stanje napajanja u stanju mirovanja.

! : Napajanje je uključeno.

15355.png : Opasan napon.

Prije prijavljivanja kvara proizvoda