Wi-Fi SOUNDBAR ZVUČNIK
Kratki vodič za Soundbar zvučnik

Sound Bar Quick Guide

Instalacija i korištenje proizvoda

 1. a Spojite soundbar na vaš TV optičkim kablom ili HDMI kablom.

21703.png

21701.png

 1. A Soundbar zvučnik
 2. B Prijemnik daljinskog upravljača / Ekran statusa
 3. C Bežični zadnji zvučnici
 4. D Bežični Subwoofer - Instalirajte ga blizu soundbar zvučnika.
 5. E Vanjski uređaj - (Blu-ray plejer, igraća konzola, itd.)
 6. b Ako koristite vanjski uređaj (npr. Blu-ray plejer, igraću konzolu, itd.), spojite ga na soundbar zvučnik HDMI kablom.
 7. c Elemente spojite na napajanje sljedećim redoslijedom: bežični subwoofer [ bežični zadnji zvučnici [ soundbar zvučnik. Zatim uključite soundbar zvučnik. Kad se veza automatski uspostavi sa soundbar zvučnikom, LED lampice na bežičnom subwooferu i bežičnim stražnjim zvučnicima će zasvijetliti zelenom bojom. ([ Pogledajte dio „Povezivanje proizvoda na stranici 6.)
 8. d Korištenje proizvoda s vašim TV-om ([ Pogledajte dio „Povezivanje optičkim kablom“, „Povezivanje HDMI kablom“, „Povezivanje putem Bluetooth veze na stranici 41, 43, 45.)
 9. A Kontinuirano pritišćite Funkcijsko7388.png dugme dok se na ekranu statusa ne pojavi „OPT/HDMI ARC“.
 10. B Na postavkama vašeg TV-a izlazni zvučnik postavite na [HDMI ARC], [Optički], ili [Vanjski zvučnik].
 11. C Kada TV ispravno spojite na proizvod, na ekranu statusa će se uz zvuk pojaviti „OPT“, „ARC“, ili „E-ARC“.
 12. e Povezivanje proizvoda s vašim pametnim telefonom preko Wi-Fi veze ([ Pogledajte dio „Povezivanje sa pametnim telefonom putem Wi-Fi veze na stranici 24.)
 13. A Povežite vaš pametni telefon na Wi-Fi.
 14. B Instalirajte aplikaciju LG Sound Bar sa Google Play ili App Store prodavnice.
 15. C Pokrenite aplikaciju LG Sound Bar i pratite uputstva.
 16. D Proizvod će se povezati s vašim pametnim telefonom i onda ga možete kontrolisati uz pomoć aplikacije LG Sound Bar.
 17. f Povezivanje proizvoda s vašim pametnim telefonom preko Bluetooth veze ([ Pogledajte dio „Povezivanje putem Bluetooth veze na stranici 49.)
 18. A Dodirnite dugme Postavke7407.png na vašem pametnom telefonu i odaberite 7415.pngBluetooth. Uključite Bluetooth funkciju. (7426.pngIsključeno > 7434.pngUključeno)
 19. B Pritisnite dugme Uparivanje Bluetooth10509.png. Ubrzo ćete na ekranu statusa vidjeti „BT READY“.
 20. C Pronađite i dodirnite „LG_Speaker_S95QR_XXXX“ ili ime koje ste registrirali na aplikaciji Google Home.
 21. D Kada je proizvod na vaš pametni telefon spojen preko Bluetooth veze, vidjet ćete promjenu na ekranu statusa kako slijedi: „PAIRED[Ime povezanog Bluetooth uređaja[BT“.

Ručno povezivanje kompaktnog kompleta zvučnika na bežični subwoofer ili stražnje bežične zvučnike ([ Pogledajte dio „Ručno povezivanje bežičnog subwoofera i bežičnih stražnjih zvučnika na stranici 8.)

Ako vidite da gori crvena LED lampica na pozadini bežičnog subwoofera ili bežičnih zadnjih zvučnika, to znači da soundbar nije spojen na zvučnike. Ako je to slučaj, spojite ih sljedećim redoslijedom.

 1. A Pritisnite dugme za Napajanje7488.png na soundbar zvučniku da biste ga isključili.
 2. B Pritisnite dugme PAIRING na pozadini iskopčanog bežičnog subwoofera ili bežičnih zadnjih zvučnika. Provjerite da li svaka od LED lampica trepti zelenom bojom.
 • Ako i dalje vidite da gori crvena LED lampica na pozadini bežičnog subwoofera ili bežičnih zadnjih zvučnika, ponovo pritisnite i zadržite dugme na pozadini subwoofera ili bežičnih zadnjih zvučnika.
 1. C Pritisnite dugme za Napajanje7501.png na soundbar zvučniku da biste ga uključili.
 2. D Kada se veza uspostavi, vidjet ćete zeleno LED svjetlo na pozadini bežičnog subwoofera ili će bežični zadnji zvučnici zasvijetliti zelenom bojom.

Sadržaj

Kratki vodič za Soundbar zvučnik

2 Instalacija i korištenje proizvoda

Instalacija

6 Povezivanje proizvoda

10 Uživajte u poboljšanom zvuku

24 Povezivanje sa pametnim telefonom putem Wi-Fi veze

28 Resetiranje proizvoda

Pregled proizvoda

29 Prednja strana

31 Zadnja strana

32 Pregled daljinskog upravljača

Povezivanje s TV-om

41 Povezivanje optičkim kablom

43 Povezivanje HDMI kablom

45 Povezivanje putem Bluetooth veze

Povezivanje s vanjskim uređajem

46 Povezivanje HDMI kablom

48 Povezivanje optičkim kablom

Korištenje proizvoda kao Audio sistem

49 Povezivanje putem Bluetooth veze

52 Povezivanje s USB uređajem za pohranu podataka

54 Korištenje LG Sound Bar aplikacije

55 Kompatibilno s Google Asistentom

56 Radi uz Apple AirPlay

57 Spotify Connect

58 Radi uz aplikaciju Alexa

59 Tidal Connect

Montaža proizvoda na zid

60 Provjera prije montiranja na zid

63 Montaža proizvoda na zid

65 Montiranje bežičnih stražnjih zvučnika na zid

Mjere predostrožnosti

66 Sigurnosna i regulatorna uputstva

Prije prijavljivanja kvara proizvoda

69 Rješavanje problema

Dodatak

75 Specifikacije

77 Registrirani zaštitni znakovi i licence

79 Šta trebate znati o mrežnim uslugama

79 Informacije o obavijesti o softveru otvorenog koda

80 Rukovanje proizvodom

Instalacija