Wi-Fi SOUNDBAR ZVUČNIK
Montaža proizvoda na zid

Sound Bar Quick Guide

Provjera prije montiranja na zid

Ovaj proizvod i stražnje bežične zvučnike možete montirati na zid.

Kada pričvršćavate proizvod i bežične stražnje zvučnike na zid, pratite donje upute.

Prvo provjerite sljedeće.

  • Možda će biti teško povezati vanjske uređaje i kablove nakon montaže na zid. Prvo spojite vanjski uređaj odgovarajućim priključnim kablom na proizvod prije nego što proizvod montirate na zid.
  • Kada montirate proizvod na zid, imajte na umu sljedeće. Tokom postupka može doći do oštećenja proizvoda ili povrede.
  • Ne stavljajte predmete na proizvod koji je namontiran na zid.
  • Dobro pričvrstite proizvod na zid pomoću šarafa za pričvršćivanje tako da ne padne.
  • Osigurajte da je izvan dohvata djece. Povlačenje ili tresenje montiranog proizvoda može dovesti do njegovog pada.
  • Na vrhu proizvoda nalaze se i zvučnici. Kada instalirate proizvod ispod televizora, instalirajte ga na udaljenosti od 10 cm od dna televizora.

Komponente za montažu proizvoda

Soundbar zvučnik

24479.png

Zidni nosač

24469.png

Šarafi za soundbar zvučnik

24460.png

Montažna vodilica za zidni nosač

24451.png

Komponente za montiranje bežičnih stražnjih zvučnika

Bežični stražnji zvučnici

24503.png

Zidni nosač

24494.png

Vijci za bežične stražnje zvučnike

24487.png

Prodaje se odvojeno

Šarafi nosača

24521.png

Tiplovi

24512.png

16332.png

16326.png Napomena

  • Vijci i tiplovi se ne isporučuju za postavljanje proizvoda. Za postavljanje preporučujemo Hilti (HUD-1 6 x 30).