Wi-Fi SOUNDBAR ZVUČNIK
Pregled proizvoda

Sound Bar Quick Guide

Prednja strana

16958.png

a

Napajanje 14164.png

Ovim se proizvod uključuje/isključuje.

  • Ako pritisnete i zadržite dugme za Napajanje14175.png na duže od 3 sekunde, Wi-Fi će se isključiti i proizvod više neće emitirati zvuk. Brzo pritisnite dugme za Napajanje14169.pngda biste zadržali Wi-Fi vezu za buduću upotrebu.

Funkcija 14182.png

Kontinuirano pritišćite dugme da biste odabrali željenu funkciju ili način unosa.

  • WI-FI: Povezuje proizvod putem Wi-Fi veze
  • BT: Povezuje proizvod putem Bluetooth veze
  • OPT/HDMI ARC: Povezuje proizvod s televizorom koji podržava optički kabl, ARC, E-ARC, ili LG Sound Sync
  • HDMI1: Povezuje proizvod s HDMI IN(1) ulaznim priključkom
  • HDMI2: Povezuje proizvod s HDMI IN(2) ulaznim priključkom
  • USB: Povezuje proizvod s USB uređajem za pohranu podataka

Glasnoća 14279.png14273.png

Prilagođava glasnoću zvuka.

Reprodukcija/Pauziranje 14268.png

Ovim se omogućuje pauziranje ili reprodukcija muzike.

Uparivanje Bluetooth 14263.png

Omogućuje vam da uparite vaš Bluetooth uređaj kao što je pametni telefon s ovim proizvodom na tri minute. ([ Pogledajte dio „Povezivanje putem Bluetooth veze na stranici 49.)

Wi-Fi 14256.png

Direktno se prebacuje na Wi-Fi funkciju.

b

Ugrađeni mikrofon

Ovo se koristi kada se kalibracija prostorije su umjetnom inteligencijom vrši putem LG Sound Bar aplikacije.

c

Prijemnik daljinskog upravljača

Ovim se primaju bežični signali sa daljinskog upravljača.

d

Ekran statusa

Opcije poput načina unosa i glasnoće zvuka prikazuju se tekstualno.

  • Status prikaza može biti automatski, uključen ili isključen. ([ Pogledajte dio „Korišćenje prikaza na stranici 39.)

16569.png

16563.png Napomena

  • Da bi se smanjila potrošnja energije, proizvod će se automatski isključiti nakon 15 minuta bez ulaznog signala s vanjskog uređaja.