Wi-Fi SOUND BAR
Připojení k televizoru

Sound Bar Quick Guide

Připojení pomocí optického kabelu

Přenášejte zvuk televizoru do produktu připojením k televizoru optickým kabelem. K původnímu zvuku můžete přidat celou řadu 3D efektů, které naplní místnost hlubokým a bohatým zvukem.

Sledování televizoru po připojení optickým kabelem

  1. a Pokud je koncovka digitálního kabelu opatřena krytem, sejměte nejprve kryty z obou konců.

14701.png

14699.png

  1. b Pomocí optického kabelu připojte konektor OPTICAL IN na zadní straně produktu ke konektoru Optical Digital Output (OPTICAL OUT) na televizoru, jak je znázorněno na obrázku.

19606.png

19604.png

  1. c Stiskněte opakovaně tlačítko Funkce4475.png, dokud se na stavovém displeji nezobrazí OPT/HDMI ARC.

14735.png

14733.png

  1. d Stisknutím tlačítka Natavení na dálkovém ovladači televizoru přejděte do nabídky [Reproduktor] a nastavte výstupní reproduktor na [Optický] nebo [Externí reproduktor]. Položky nabídky a nastavení se mohou lišit v závislosti na výrobci televizoru.

13742.png

13737.png Poznámka

  • Pokud se optický vstupní signál a signál ARC pokusí připojit současně, bude mít přednost signál ARC.

Když používáte televizor LG TV

Pokud je televizor připojen k produktu optickým kabelem, můžete upravit hlasitost pomocí dálkového ovladače televizoru LG TV. Můžete tak učinit pouze na televizoru, který podporuje funkci LG TV Sound Sync. V uživatelské příručce k televizoru zjistěte, zda je váš televizor podporován.

Funkce ovládatelné dálkovým ovladačem LG TV

Hlasitost, vypnutí/zapnutí ztlumení

13722.png

13717.png Poznámka

  • Pokud je televizor správně připojen k produktu, na stavovém displeji se zobrazí LGOPT.
  • Při použití produktu s dálkovým ovladačem LG TV se na produkt automaticky použije hlasitost a stav ztlumení nastavený na televizoru.
  • Dálkové ovládání produktu můžete používat i po připojení k televizoru LG TV.
  • Abyste mohli používat LG Sound Sync, budete muset změnit nastavení zvuku na vašem televizoru. Může se lišit v závislosti na televizoru.