Wi-Fi SOUND BAR
Instalace

Sound Bar Quick Guide

Připojení k produktu

Po připojení zvukového panelu k bezdrátovému subwooferu a bezdrátovým zadním reproduktorům si můžete vychutnat bohatší zvuk.

Automatické připojení bezdrátového subwooferu a bezdrátových zadních reproduktorů

Po dokončení instalace se bezdrátový subwoofer a bezdrátové zadní reproduktory automaticky připojí ke zvukovému panelu. Připojte Sound Bar k subwooferu a bezdrátovým zadním reproduktorům v následujícím pořadí.

 1. a Připojte napájecí kabel k bezdrátovému subwooferu.
 2. b Připojte napájecí kabel připojený k bezdrátovému subwooferu do zásuvky.
 3. c Připojte napájecí kabely k bezdrátovým zadním reproduktorům a uspořádejte napájecí kabely.
 4. d Připojte napájecí kabely připojené k bezdrátovým zadním reproduktorům do zásuvek.

19230.png

19221.png

19219.png

 1. e Připojte napájecí kabel k soundbaru.
 2. f Připojte napájecí kabel připojený k soundbaru do zásuvky.

19241.png

19239.png

 1. g Když se spojení naváže automaticky, rozsvítí se zelené LED kontrolky na zadní straně bezdrátového subwooferu a bezdrátových zadních reproduktorech.

Kontrola připojení pomocí LED kontrolek na zadní straně bezdrátového subwooferu a bezdrátových zadních reproduktorů

Stav připojení můžete zkontrolovat pomocí LED kontrolky na zadní straně bezdrátového subwooferu nebo na zadních bezdrátových reproduktorech.

Barva LED kontrolky

Stav

Blikající zelená

Probíhá připojování

Zelená

Připojení proběhlo úspěšně

Červená

Špatné připojení nebo subwoofer či bezdrátové zadní reproduktory jsou v pohotovostním režimu

Vypnuto

Není připojen napájecí kabel

Ruční připojení bezdrátového subwooferu a bezdrátových zadních reproduktorů

Pokud na zadní straně bezdrátového subwooferu vidíte červenou LED kontrolku, znamená to, že Sound Bar není k subwooferu připojen. V takovém případě je připojte v následujícím pořadí.

 1. a Vypněte Sound Bar stisknutím tlačítka Power6109.png.
 2. b Stiskněte tlačítko PAIRING na zadní straně bezdrátového subwooferu nebo bezdrátových zadních reproduktorů. Zkontrolujte, zda LED kontrolka na zadní straně subwooferu nebo bezdrátových zadních reproduktorů bliká zeleně. Pokud na bezdrátovém subwooferu nebo bezdrátových zadních reproduktorech stále vidíte červenou LED kontrolku, znovu stiskněte a podržte tlačítko na zadní straně subwooferu nebo bezdrátových zadních reproduktorech.

19270.png

Ruční připojení bezdrátového subwooferu

19261.png

Ruční připojení bezdrátových zadních reproduktorů

19259.png

 1. c Zapněte Sound Bar stisknutím tlačítka Power6141.png.
 2. d Když se spojení naváže, rozsvítí se na zadní straně bezdrátového subwooferu nebo na bezdrátových zadních reproduktorech zelená LED kontrolka.

13492.png

13506.png Poznámka

 • Nainstalujte Sound Bar co nejblíže k bezdrátovému subwooferu. Čím menší je vzdálenost mezi zvukovým panelem a bezdrátovým subwooferem, tím lepší je kvalita zvuku.
 • Ujistěte se, že mezi zvukovým panelem a bezdrátovým subwooferem nejsou žádné překážky.
 • Zadní reproduktory udržujte ve vzdálenosti alespoň 30 cm od televizoru nebo monitoru.
 • Abyste zabránili bezdrátovému rušení, udržujte vzdálenost alespoň 1 m mezi zvukovým panelem nebo bezdrátovým subwooferem, bezdrátovými zadními reproduktory a jakýmikoli periferními zařízeními, která generují silné elektromagnetické vlny (např. bezdrátové směrovače, mikrovlnné trouby atd.).

19284.png