Wi-Fi SOUND BAR
Rychlý průvodce pro Sound Bar

Sound Bar Quick Guide

Instalace a použití produktu

 1. a Připojte Sound Bar k televizi pomocí optického kabelu nebo kabelu HDMI.

19209.png

19207.png

 1. A Sound Bar
 2. B Přijímač dálkového ovládání / Stavový displej
 3. C Bezdrátové zadní reproduktory
 4. D Bezdrátový subwoofer - Nainstalujte ho v blízkosti zvukového panelu.
 5. E Externí zařízení - (Blu-ray přehrávač, herní konzole atd.)
 6. b Pokud používáte externí zařízení (například Blu-ray přehrávač, herní konzole atd.), připojte ho ke zvukovému panelu pomocí kabelu HDMI.
 7. c Proveďte připojení k napájení v následujícím pořadí: bezdrátový subwoofer [ bezdrátové zadní reproduktory [ Sound Bar. Poté zapněte Sound Bar. Když je automaticky navázáno spojení se zvukovým panelem, LED kontrolky na bezdrátovém subwooferu a bezdrátových zadních reproduktorech se rozsvítí zeleně. ([ Viz Připojení k produktu na straně 6.)
 8. d Použití produktu s vaším televizorem ([ Viz Připojení pomocí optického kabelu, Připojení pomocí kabelu HDMI, Připojení prostřednictvím Bluetooth na straně 41, 43, 45.)
 9. A Stiskněte opakovaně tlačítko Funkce7386.png, dokud se na stavovém displeji nezobrazí OPT/HDMI ARC.
 10. B V nastavení televizoru nastavte výstupní reproduktor na [HDMI ARC], [Optický] nebo [Externí reproduktor].
 11. C Pokud je televizor správně připojen k produktu, zobrazí se na stavovém displeji OPT, ARC nebo E-ARC spolu se zvukem.
 12. e Připojení produktu ke smartphonu přes Wi-Fi ([ Viz Spojení se smartphonem přes Wi-Fi na straně 24.)
 13. A Připojte svůj smartphone k Wi-Fi.
 14. B Nainstalujte aplikaci LG Sound Bar z obchodů Google Play nebo App Store.
 15. C Spusťte aplikaci LG Sound Bar a postupujte podle pokynů.
 16. D Produkt se připojí k vašemu smartphonu a můžete jej ovládat pomocí aplikace LG Sound Bar.
 17. f Připojení produktu ke smartphonu přes Bluetooth ([ Viz Připojení prostřednictvím Bluetooth na straně 49.)
 18. A Na svém smartphonu klepněte na tlačítko Nastavení7404.png a zvolte 7413.pngBluetooth. Zapněte funkci Bluetooth. (7424.pngVypnuto > 7432.pngZapnuto)
 19. B Stiskněte tlačítko Bluetooth párování9437.png. Po chvíli uvidíte na stavovém displeji BT READY.
 20. C Vyhledejte a klepněte na LG_Speaker_S95QR_XXXX nebo na název, který jste zaregistrovali v aplikaci Google Home.
 21. D Když je produkt připojen k vašemu smartphonu prostřednictvím Bluetooth, uvidíte, že se stavový displej mění v pořadí PAIRED[Název připojeného Bluetooth zařízení[BT.

Ruční připojení zvukového panelu k bezdrátovému subwooferu nebo bezdrátovým zadním reproduktorům ([ Viz Ruční připojení bezdrátového subwooferu a bezdrátových zadních reproduktorů na straně 8.)

Pokud vidíte červenou LED kontrolku na zadní straně bezdrátového subwooferu nebo na zadních bezdrátových reproduktorech, znamená to, že Sound Bar není připojen k reproduktorům. V takovém případě je připojte v následujícím pořadí.

 1. A Vypněte Sound Bar stisknutím tlačítka Power7486.png.
 2. B Stiskněte PAIRING na zadní straně odpojeného bezdrátového subwooferu nebo bezdrátových zadních reproduktorů. Ověřte, zda LED kontrolka bliká zeleně.
 • Pokud na zadní straně bezdrátového subwooferu nebo bezdrátových zadních reproduktorů stále vidíte červenou LED kontrolku, znovu stiskněte a podržte tlačítko na zadní straně subwooferu nebo bezdrátových zadních reproduktorů.
 1. C Zapněte Sound Bar stisknutím tlačítka Power7499.png.
 2. D Po navázání spojení se na zadní straně bezdrátového subwooferu nebo na bezdrátových zadních reproduktorech rozsvítí zelená kontrolka.

Obsah

Rychlý průvodce pro Sound Bar

2 Instalace a použití produktu

Instalace

6 Připojení k produktu

10 Vychutnejte si vylepšený zvuk

24 Spojení se smartphonem přes Wi-Fi

28 Resetování produktu

Popis produktu

29 Přední strana

31 Zadní strana

32 Popis dálkového ovladače

Připojení k televizoru

41 Připojení pomocí optického kabelu

43 Připojení pomocí kabelu HDMI

45 Připojení prostřednictvím Bluetooth

Připojení k externímu zařízení

46 Připojení pomocí kabelu HDMI

48 Připojení pomocí optického kabelu

Použití produktu jako audio systému

49 Připojení prostřednictvím Bluetooth

52 Připojení k paměťovému zařízení USB

54 Použití aplikace LG Sound Bar

55 Kompatibilní s Google Assistant

56 Funguje s Apple AirPlay

57 Připojení ke Spotify

58 Práce s Alexou

59 Tidal Connect

Připevnění produktu na zeď

60 Kontrola před montáží na stěnu

63 Připevnění produktu na zeď

65 Montáž bezdrátových zadních reproduktorů na zeď

Bezpečnostní opatření

66 Bezpečnost a předpisy

Než nahlásíte poruchu produktu

69 Odstraňování problémů

Dodatek

75 Technické údaje

77 Registrované obchodní známky a licence

79 Co potřebujete vědět o síťových službách

79 Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

80 Manipulace s výrobkem

Instalace