Wi-Fi HELISÜSTEEM
Teleriga ühendamine

Sound Bar Quick Guide

Ühendamine optilise kaabliga

Kui ühendate teleri tootega optilise kaabli abil, saate teleri heli tootesse edastada. Kui soovite saavutada sügavat ja rikkalikku heli, saate algsele helile lisada mitmesuguseid 3D-efekte.

Teleri vaatamine pärast optilise kaabliga ühendamist

  1. a Kui digitaalkaabli pesal on kaas, eemaldage esmalt mõlema otsa katted.

14553.png

14551.png

  1. b Nagu pildil näidatud, ühendage optilise kaabli abil toote tagaküljel olev OPTICAL IN pesa teleril oleva Optiline digitaalväljund (OPTICAL OUT) pesaga.

18963.png

18961.png

  1. c Vajutage korduvalt Funktsioon4475.png nupule, kuni olekuekraanil kuvatakse “OPT/HDMI ARC”.

14576.png

14574.png

  1. d [Kõlari]-menüüsse sisenemiseks vajutage teleri kaugjuhtimispuldi nupule Sätted ja seadke väljundkõlari olekuks [Optiline] või [Väline Kõlar]. Sätete menüü valikud võivad sõltuvalt teleri tootjast erineda.

13836.png

13830.png Märkus

  • Kui optiline sisendsignaal ja ARC-signaal üritavad samaaegselt ühendust luua, ühendub ARC-signaal esimesena.

LG teleri kasutamine

Kui teler on tootega optilise kaabli abil ühendunud, saate helitugevust reguleerida LG teleri kaugjuhtimispuldiga. Seda saate teha ainult teleris, mis toetab LG TV Sound Sync funktsiooni. Lugege teleri kasutusjuhendist, kas telerit toetakse.

LG teleri kaugjuhtimispuldiga juhitavad funktsioonid

Helitugevus, vaigista, sisse/välja

13815.png

13810.png Märkus

  • Kui teler on tootega õigesti ühendatud, ilmub olekuekraanile “LGOPT”.
  • Kui kasutate toodet LG teleri kaugjuhtimispuldiga, rakendatakse tootel automaatselt teleris määratud helitugevuse ja vaigistuse olek.
  • Toote kaugjuhtimispulti saate kasutada ka pärast selle ühendamist LG teleriga.
  • LG Sound Sync kasutamiseks tuleb teil võib-olla muuta oma teleri heliseadistust. See võib sõltuvalt telerist erineda.