Wi-Fi HELISÜSTEEM
Toote paigaldamine seinale

Sound Bar Quick Guide

Kontrollimine enne seinale kinnitamist

Saate kinnitada selle toote ja juhtmeta tagumised kõlarid seinale.

Toote ja juhtmeta tagumiste kõlarite seinale kinnitamisel järgige allolevaid juhiseid.

Kõigepealt kontrollige järgmist.

  • Pärast seina külge kinnitamist võib väliste seadmete ja kaablite ühendamine keeruliseks osutuda. Kõigepealt ühendage õige ühenduskaabliga väline seade enne seina külge kinnitamist.
  • Seadme seina külge kinnitamisel pidage silmas järgmist. Protsessi käigus võib tekkida toote kahjustusi või vigastusi.
  • Ärge asetage esemeid seina külge kinnitatud toote peale.
  • Kinnitage toode kinnituskruvide abil kindlalt seina külge, et see maha ei kukuks.
  • Veenduge, et see on laste käeulatusest väljas. Kinnitatud toote tõmbamise või raputamise tagajärjel võib see seinalt alla kukkuda.
  • Toote ülaosas asuvad ka kõlarid. Toote teleri alla paigaldamisel paigaldage see teleri põhjast 10 cm kaugusele.

Toote paigaldamiseks vajaminevad osad

Helisüsteem

21331.png

Seinakinniti

21321.png

Helisüsteemi kruvid

21312.png

Seinakinniti paigaldamisjuhis

21303.png

Mida on vaja juhtmeta tagumiste kõlarite kinnitamiseks?

Juhtmeta tagumised kõlarid

21293.png

Seinakinniti

21284.png

Juhtmeta tagumiste kõlarite kruvid

21277.png

Müüakse eraldi

Seinakruvid

21264.png

Tüüblid

21256.png

13622.png

13616.png Märkus

  • Kinnitamiseks kasutatavad kruvid ja tüüblid ei kuulu komplekti. Soovitame seinale kinnitamiseks kasutada Hilti (HUD-1 6 x 30) tüübleid.