Wi-Fi HELISÜSTEEM
Toote uurimine

Sound Bar Quick Guide

Esikülg

14386.png

a

Toide 4824.png

See nupp lülitab toote sisse/välja.

  • Kui vajutate ja hoiate all nuppu Toide4836.png kauem kui 3 sekundit, siis WiFi-ühendus katkeb ja toode ei esita enam heli. Vajutage kiirelt nupule Toide4847.png, et edaspidiseks kasutamiseks WiFi-ühendus säilitada.

Funktsioon 4856.png

Soovitud funktsiooni või sisestusrežiimi valimiseks vajutage korduvalt nupule.

  • WI-FI: Ühendab toote WiFi-võrku
  • BT: Ühendab toote Bluetooth funktsiooni kaudu
  • OPT/HDMI ARC: Ühendab toote teleriga, mis toetab optilist kaablit, ARC-i, E-ARC-i või LG Sound Sync-i.
  • HDMI1: Ühendab toote HDMI IN (1) sisendipesaga
  • HDMI2: Ühendab toote HDMI IN (2) sisendipesaga
  • USB: Ühendab toote USB-mäluseadmega

Helitugevus 4883.png4897.png

Reguleerib helitugevust.

Esitamine/Paus 4909.png

See võimaldab muusikat esitada või pausile panna.

Bluetoothiga sidumine 4922.png

See nupp võimaldab teil oma Bluetooth, näiteks nutitelefoni, selle tootega kolmeks minutiks siduda. ([ Vt “Ühendamine Bluetooth-i kaudu lk 49.)

Wi-Fi 4940.png

See nupp viib otse WiFi funktsiooni.

b

Sisseehitatud mikrofon

Seda nuppu kasutatakse tehisintellekti ruumi kalibreerimisel LG Sound Bar rakenduses.

c

Kaugjuhtimissignaali vastuvõtja

Võtab vastu kaugjuhtimispuldi juhtmeta signaali.

d

Olekuekraan

Valikud, nagu sisendrežiim ja helitugevus, kuvatakse tekstina.

  • Olekuekraani saab juhtida kui automaatset, väljalülitatud ja sisselülitatud. ([ Vt “Ekraani kasutamine lk 39.)

13880.png

13874.png Märkus

  • Energiatarbimise vähendamiseks lülitub toode automaatselt välja, kui välisest seadmest ei tule 15 minuti möödudes sisendsignaali.