Wi-Fi HELISÜSTEEM
Paigaldamine

Sound Bar Quick Guide

Toote ühendamine

Rikkalikuma heli nautimiseks saate ühendada helisüsteemi juhtmevaba bassikõlari ja juhtmeta tagumiste kõlaritega.

Juhtmevaba bassikõlari ja juhtmeta tagumiste kõlarite automaatselt ühendamine

Pärast paigaldamise lõpetamist ühendatakse juhtmevaba bassikõlar ja juhtmeta tagumised kõlarid helisüsteemiga automaatselt. Ühendage helisüsteem bassikõlari ja juhtmeta tagumiste kõlaritega allolevas järjekorras.

 1. a Ühendage toitekaabel juhtmeta bassikõlariga.
 2. b Ühendage juhtmeta bassikõlariga ühendatud toitekaabel pistikupesasse.
 3. c Ühendage toitekaabid juhtmevabadesse tagakõlaritesse ja korraldage toitekaablid.
 4. d Ühendage juhtmevaba tagakõlariga ühendatud toitekaablid pistikupesadesse.

18565.png

18557.png

18555.png

 1. e Ühendage toitekaabel kõlariga.
 2. f Ühendage kõlari toitekaabel pistikupesasse.

18577.png

18575.png

 1. g Kui ühendus on loodud automaatselt, põleb juhtmevaba bassikõlari ja juhtmeta tagumiste kõlarite tagaküljel roheline LED-valgus.

Ühenduse kontrollimine juhtmevaba bassikõlari ja juhtmeta tagumiste kõlarite tagaküljel olevate LED-tulede järgi

Saate kontrollida ühenduse olekut, kui vaatate juhtmevaba bassikõlari ja juhtmeta tagumiste kõlarite tagaküljel olevaid LED-tulesid.

LED-tule värv

Olek

Vilgub roheliselt

Ühendamine on pooleli

Roheline

Edukalt ühendatud

Punane

Halb ühendus; bassikõlar või juhtmeta tagumised kõlarid on ootel

Off

Toitekaabel ei ole ühendatud

Juhtmevaba bassikõlari ja juhtmeta tagumiste kõlarite käsitsi ühendamine

Kui näete juhtmeta bassikõlari tagaküljel põlemas punast LED-tuld, siis ei ole helisüsteem bassikõlariga ühendatud. Sellisel juhul ühendage need järgmises järjestuses.

 1. a Väljalülitamiseks vajutage helisüsteemil nupule Toide6110.png.
 2. b Vajutage juhtmevaba bassikõlari või juhtmeta tagumiste kõlarite tagaküljel olevale nupule PAIRING. Kontrollige, kas bassikõlari või juhtmeta tagumiste kõlarite tagaküljel olevad LED-tuled vilguvad roheliselt. Kui näete juhtmevaba bassikõlari või juhtmeta tagumiste kõlarite juures endiselt punast LED-valgust, vajutage ja hoidke all bassikõlari või juhtmeta tagumiste kõlarite tagaküljel olevat nuppu.

18603.png

Juhtmevaba bassikõlari ühendamine käsitsi

18594.png

Juhtmeta tagumiste kõlarite ühendamine käsitsi

18592.png

 1. c Sisselülitamiseks vajutage helisüsteemil nupule Toide6142.png.
 2. d Kui ühendus on loodud, näete juhtmevaba bassikõlari tagaküljel rohelist LED-valgust või juhtmeta tagumised kõlarid hakkavad roheliselt põlema.

13586.png

13601.png Märkus

 • Paigaldage helisüsteem juhtmeta bassikõlarile nii lähedale kui võimalik. Mida väiksem on vahemaa helisüsteemi ja juhtmeta bassikõlari vahel, seda parem on helikvaliteet.
 • Palun veenduge, et helisüsteemi ja juhtmeta bassikõlari vahel ei oleks takistusi.
 • Hoidke tagumised kõlarid telerist või ekraanist vähemalt 30 cm kaugusel.
 • Traadita häirete vältimiseks hoidke helisüsteemi või juhtmevaba bassikõlari, juhtmeta tagumiste kõlarite ja kõigi tugevaid elektromagnetlaineid tekitavate lisaseadmete (nt juhtmeta ruuterid, mikrolaineahjud jne) vahel vähemalt 1-meetrist vahemaad.

18614.png