Wi-Fi HELISÜSTEEM
Helisüsteemi kiirjuhend

Sound Bar Quick Guide

Paigaldamine ja kasutamine

 1. a Ühendage helisüsteem teleriga optilise kaabli või HDMI-kaabli kaudu.

18529.png

18527.png

 1. A Helisüsteem
 2. B Kaugjuhtimissignaalide vastuvõtja / Olekuekraan
 3. C Juhtmevabad tagumised kõlarid
 4. D Juhtmeta bassikõlar - Paigaldage see helisüsteemi lähedale.
 5. E Väline seade- (Blu-ray mängija, mängukonsool jne.)
 6. b Kui kasutate välist seadet (nt Blu-ray-mängija, mängukonsool jne), ühendage see helisüsteemiga HDMI-kaabli kaudu.
 7. c Ühendage elektrivõrguga järgmises järjekorras: juhtmeta bassikõlar[ juhtmevabad tagumised kõlarid [ helisüsteem. Lülitage helisüsteem sisse. Kui ühendus helisüsteemiga luuakse automaatselt, süttivad juhtmevaba bassikõlari ja juhtmeta tagumiste kõlarite LED-tuled roheliselt. ([ Vt “Toote ühendamine lk 6.)
 8. d Toote kasutamine koos teleriga ([ Vt “Ühendamine optilise kaabliga”, “HDMI-kaabliga ühendamine”, “Ühendamine Bluetooth-i kaudu lk 41, 43, 45.)
 9. A Vajutage korduvalt Funktsioon7385.png nupule, kuni olekuekraanile ilmub “OPT/HDMI ARC”.
 10. B Teleri seadetes määrake väljundkõlariks [HDMI ARC], [Optiline] või [Väline kõlar].
 11. C Kui teler on tootega õigesti ühendatud, ilmub olekuekraanile koos heliga “OPT”, “ARC” või “E-ARC”.
 12. e Toote ühendamine nutitelefoniga WiFi kaudu ([ Vt “WiFi-ühenduse kaudu nutitelefoniga ühendamine lk 24.)
 13. A Ühendage oma nutitelefon WiFi-võrguga.
 14. B Installige Google Play-ist või App Store-ist rakendus LG Sound Bar.
 15. C Käivitage rakendus LG Sound Bar ja järgige juhiseid.
 16. D Seade ühendatakse teie nutitelefoniga ja saate seda juhtida rakendusega LG Sound Bar.
 17. f Toote ühendamine nutitelefoniga funktsiooni Bluetooth kaudu ([ Vt “Ühendamine Bluetooth-i kaudu lk 49.)
 18. A Koputage nutitelefonis nupuleSätted7404.png ja valige 7412.pngBluetooth. Lülitage sisse funktsioon Bluetooth. (7423.pngVäljas > 7431.pngSees)
 19. B Vajutage nupule Bluetoothiga sidumine9472.png. Mõne hetke pärast näete olekuekraanil “BT READY”.
 20. C Leidke üles ja koputage valikul “LG_Speaker_S95QR_XXXX” või rakenduses Google Home registreeritud nimel.
 21. D Kui seade on ühendatud teie nutitelefoniga funktsiooni Bluetooth kaudu, muutub olekuekraanil kuvatav tekst valikust “PAIRED” valikuks[Ühendatud Bluetooth-seadme nimi[BT”.

Helisüsteemi käsitsi ühendamine juhtmevaba bassikõlari või juhtmeta tagumiste kõlaritega ([ Vt “Juhtmevaba bassikõlari ja juhtmeta tagumiste kõlarite käsitsi ühendamine lk 8.)

Kui näete juhtmevaba basskõlari või juhtmevabade tagumiste kõlarite tagaküljel punast LED-i , tähendab see, et helisüsteem ei ole kõlaritega ühendatud. Sellisel juhul ühendage need järgmises järjestuses.

 1. A Väljalülitamiseks vajutage nupule Toide7485.png helisüsteemil.
 2. B Vajutage PAIRING nupule lahtiühendatud juhtmevaba bassikõlari või juhtmevabade tagumiste kõlarite tagaküljel. Kontrollige, kas iga LED vilgub roheliselt.
 • Kui näete juhtmevaba basskõlari või juhtmevabade tagumiste kõlarite tagaküljel endiselt punast LED-i, vajutage ja hoidke all basskõlari või juhtmeta tagumiste kõlarite tagaküljel olevat nuppu.
 1. C Sisselülitamiseks vajutage nupule Toide7498.png helisüsteemil.
 2. D Kui ühendus on loodud, näete rohelist LED-valgust juhtmevaba basskõlari tagaküljel või juhtmevabad tagumised kõlarid hakkavad roheliselt põlema.

Sisukord

Helisüsteemi kiirjuhend

2 Paigaldamine ja kasutamine

Paigaldamine

6 Toote ühendamine

10 Täiustatud heli nautimine

24 WiFi-ühenduse kaudu nutitelefoniga ühendamine

28 Toote lähtestamine

Toote uurimine

29 Esikülg

31 Tagasi

32 Kaugjuhtimispuldi uurimine

Teleriga ühendamine

41 Ühendamine optilise kaabliga

43 HDMI-kaabliga ühendamine

45 Ühendamine Bluetooth-i kaudu

Välise seadmega ühendamine

46 HDMI-kaabliga ühendamine

48 Ühendamine optilise kaabliga

Toote kasutamine helisüsteemina

49 Ühendamine Bluetooth-i kaudu

52 USB-mäluseadmega ühendamine

54 LG Sound Bar rakenduse kasutamine

55 Ühildub Google Assistantiga

56 Töötab koos Apple AirPlay abiga

57 Spotify Connect

58 Töötab koos Alexa abiga

59 Tidal Connect

Toote paigaldamine seinale

60 Kontrollimine enne seinale kinnitamist

63 Toote paigaldamine seinale

65 Juhtmeta tagumiste kõlarite seinale kinnitamine

Ohutusnõuded ja ettevaatusabinõud

66 Ohutus ja nõuded

Enne toote veast teatamist

69 Tõrkeotsing

Lisa

75 Tehnilised andmed

77 Registreeritud kaubamärgid ja sertifikaadid

79 Võrguteenuste kohta käiv teave, mida peate teadma

79 Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

80 Seadme käsitsemine

Paigaldamine