Wi-Fi HELISÜSTEEM
Enne toote veast teatamist

Sound Bar Quick Guide

Tõrkeotsing

Kui toote kasutamisel ilmnevad järgmised probleemid, kontrollige palun mitu korda, kuna tegemist ei pruugi olla riketega.

Üldised vead

Probleem

Lahendus

Seade ei tööta korralikult

 • Eemaldage toitejuhtmed ja kõik välised seadmed, näiteks teler, bassikõlar või võimendi. Seejärel ühendage need uuesti.
 • Pärast seadme lähtestamist ühendage nutitelefon ja WiFi uuesti. ([Vt "WiFi-ühenduse kaudu nutitelefoniga ühendamine" lk 24.) (Pange tähele, et varasemad seadme sätted võivad kaduma minna.)

Toide ei lülitu sisse

 • Kas toitejuhe on korralikult pistikupessa pandud?
 • Ühendage toitejuhe korralikult seinakontakti.

Heli ei kostu

 • Kas helitugevus on seatud miinimumile?
 • Helitugevuse lisamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nupule Helitugevus5743.png5755.png.
 • Kui kasutate välist seadet (nt digiboks, kaasaskantav seade või Bluetooth-sead), reguleerige välise seadme helitugevust.
 • Kas vaigistusfunktsioon on aktiivne?
 • Kui olekuekraanil kuvatakse “MUTE”, siis on vaigistusfunktsioon sisse lülitatud. Vaigistusfunktsiooni väljalülitamiseks vajutage nuppu Vaigista5765.png.
 • Kas valitud toote funktsioon on valitud vastavalt ühendatud välisseadmele?
 • Vajutage nupule Funktsioon5773.png, et kontrollida, kas valisite õige funktsiooni.

Bassikõlaritest ei kostu heli

 • Kas seade on korralikult juhtmeta bassikõlariga ühendatud?
 • Kui juhtmeta bassikõlari tagaküljel olev LED-tuli vilgub roheliselt või süttib punaselt, ei ole bassikõlar ühendatud. Kui ühendus on loodud, süttib roheline tuli. Ühendage seade uuesti juhtmeta bassikõlariga. ([ Vt "Toote ühendamine" lk 6.)

Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult

 • Kaugjuhtimispuldi kasutamisel suunake see seadme esikülje suunas.
 • Kasutage kaugjuhtimispulti seadmest 7 m raadiuses.
 • Vajadusel vahetage patareid uute vastu.

Funktsioon Auto Power ei tööta

 • Kontrollige ühendust väliste seadmetega (nt digiboks, kaasaskantav seade, Bluetooth-seade).

LG Sound Sync ei tööta

 • Kontrollige, kas teie teler toetab LG Sound Sync funktsiooni.
 • Kontrollige, kas teler on seadmega optilise kaabli abil korralikult ühendatud.
 • Vajutage teleri kaugjuhtimispuldil nupule Sätted kontrollimaks, kas funktsioon on lülitatud asendisse [LG Sound Sync].

Seadme helitase on madal

 • Kontrollige järgmist ja muutke vastavalt sätteid.
 • Käivitage rakendus LG Sound Bar, puudutage esimesel ekraanil nuppu Seaded10485.png ja muutke menüüs [Sound Settings] funktsioon [DRC] olekuks [Väljas].
 • Kui seade on teleriga ühendatud, vajutage teleri kaugjuhtimispuldil nupule Sätted, valige [Kõlari] menüü ja muutke [Digitaalne heliväljund] säte valikult [PCM] valikule [AUTO] või [BITIVOOG].
 • Kui toode on ühendatud taasesitusseadmega (nt DVD-mängija või Blu-ray-mängijaga), minge ühendatud seadme Sätete menüüsse. Muutke Digitaalse heliväljundi [Digitaalne heliväljund] säte valikult [PCM] valikule Esmane tagatis [ESMANE PASS-LÄBI] või Bitivoog [BITIVOOG]. Lülitage ühendatud seadme [DRC] valiku Väljas [OFF] peale.
 • Kui seadme Öine Aeg funktsioon on sisse lülitatud, lülitage see välja, vajutades nupule Sätted5795.png, Vasak/Parem ja seejärel Üles/Alla.

Seade ei tunne USB-mäluseadet ära

 • Seade ei pruugi toetada USB-mäluseadme failivormingut. Vormindage USB-mäluseade ja ühendage see uuesti. Vormindamisel vaadake seadme toetatud USB-mäluseadme vorminguid ja valige sobiv failivorming. ([ Vt "USB-mäluseadmega ühendamine" lk 52.)

Bluetooth-seadet ei saa siduda

 • Vajutage Bluetooth-seadme nupule ja kontrollige, kas Bluetooth funktsioon on lubatud. Kui Bluetooth on lubatud, lülitage see välja ja sisse. Seejärel proovige uuesti.
 • Eemaldage toote ja Bluetooth-seadme vahel kõik takistused.
 • Bluetooth sidumine (ühendus) ei pruugi sõltuvalt Bluetooth-seadme tüübist või ümbritsevast keskkonnast korralikult töötada.

Võrguühenduse vead

Probleem

Lahendus

Seadet ei saa LG Sound Bar rakendusega ühendada.

 • Kui ühendust segavad muud raadiolained (nt mikrolaineahjud ja meditsiinivarustus), ei pruugi see olla sujuv. Paigaldage seade muust kodutehnikas 1 m kaugusele.
 • Lülitage juhtmeta ruuter välja ja seejärel uuesti sisse.
 • Kontrollige, kas nutitelefoni WiFi-funktsioon on sisse lülitatud. Wifi-ühenduste olekut saate kontrollida oma nutitelefoni sätetest.
 • Kontrollige, kas seade ja nutitelefon on samas WiFi-võrgus.

Seade ei ole samasse WiFi-võrku ühendatud

 • Kas te lülitasite juhtmeta ruuteri välja ja seejärel uuesti sisse?
 • Lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse.
 • Kas paigaldasite uue juhtmeta ruuteri?
 • Teil tuleb seadme võrguseaded uuesti konfigureerida. ([ Vt "WiFi-ühenduse kaudu nutitelefoniga ühendamine" lk 24.)
 • Kas muutsite traadita ruuteri sätteid?
 • Kui ruuteri parool sisaldab mõningaid erimärke (nt ` ’ „ + / \ ; : - _ ^ & () <>) või emotikone, ei pruugi ribakõlar olla ühendatud. Parool tuleks määrata ingliskeelsete tähtede ja numbrite kombinatsiooni abil.
 • Traadita ruuteri turvatüübiks on soovitatav määrata WPA2.
 • Ühendage ruuter lahti ja taasühendage see 10 sekundi pärast. Seejärel proovige pärast võrgu taastamist uuesti ühendust luua.
 • Traadita ühenduse kanali muutmine ruuteris võib aidata vähendada traadita ühenduse häireid. (Siin saate muuta kõige tavalisemate ruuterite traadita kanalit. Täpse teabe leiate oma ruuteri kasutusjuhendist.)
 1. A Sisestage oma nutitelefoni, arvuti või MAC-i IP-aadress või kasutage ruuteri seadistuslehele sisselogimiseks häälestusviisardi CD-d. Seda saab teha ainult siis, kui ruuter on võrku ühendatud WiFi- või Etherneti-kaabli kaudu.
 2. B Otsige üles traadita ühenduse seadete leht ja muutke oma 2,4 GHz / 5 GHz võrgu traadita kanalit. Kui kanal „Automaatne“ on lubatud, keelake see ja seadistage konkreetne kanal.
 • Kui ruuteri kanal on 2,4 GHz, 6 kanalit / 11 kanalit
 • Kui ruuteri kanal on 5 GHz, 48 kanalit / 149 kanalit
 1. C Salvestage seaded ja taaskäivitage traadita ruuter.
 • Eemaldage ruuteri toitekaabel, oodake 5 sekundit ja ühendage toitekaabel uuesti. Kui ruuter on täielikult sisse lülitatud, proovige see uuesti ühendada.

Rakenduse vead

Probleem

Lahendus

Rakendus ei tööta korralikult

 • Kas rakenduse kasutamisel tekkis viga?
 • Kontrollige, kas seadme toide on sisse lülitatud.
 • Kontrollige, kas käivitada soovitav rakendus toetab teie telefoni operatsioonisüsteemi. Toetatud operatsioonisüsteemide kontrollimiseks külastage rakenduse tootja veebilehte.
 • Kontrollige, kas teil on rakenduse uusim versioon. Leidke rakendus üles Google Play-ist või App Store-ist ja kontrollige, kas rakenduse kõrval on nupp Uuenda. Kui teil ei ole uusimat versiooni, vajutage nupule Uuenda.
 • Kui viga pole veel lahendatud, proovige luua ühendus mõne teise nutitelefoniga, kuhu on installitud rakendus LG Sound Bar.

Probleemid traadita ühendusega

Probleem

Lahendus

Ilmnevad raadiohäired

 • Paigaldage seade ja juhtmeta bassikõlar teineteisele võimalikult lähedale
 • Ärge paigutage seadet metallmööblile.
 • Traadita side ei pruugi nõrkades signaalipiirkondades korralikult töötada.

Vea põhjustab Bluetooth-i ühendus või see tekitab müra

 • Kas kuulete Bluetooth-i kasutades müra või tekib tõrge?
 • Ärge laske ühelgi kehaosal Bluetooth-seadme või tootega kontakti sattuda.
 • Ärge paigaldage Bluetooth-seadet seinale või eraldatud kohta.
 • Eemaldage toote ja Bluetooth-seadme vahel kõik takistused.
 • Paigaldage Bluetooth-seade toote lähedusse.
 • Kui Bluetooth-seade asub tootest liiga kaugel, võib Bluetooth olla lahti ühendatud või võivad ilmneda tõrked.
 • Paigaldage Bluetooth-seade 1 m kaugusele seadmetest, mis kasutavad tootega sama sagedust (nt juhtmeta ruuterid, meditsiinivarustus ja mikrolaineahjud).

Demorežiimi väljalülitamine

Probleem

Lahendus

Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult

 • Kas olekuekraanil kuvatav tekst ei muutu isegi siis, kui vajutate mitu korda nupuleFunktsioon5855.png?
 • Kas olekuekraanil kuvatakse ainult tekst “DEMO”?
 • Demorežiim võib olla seadmes sisse lülitatud. Eemaldage toitekaabel ja ühendage see uuesti.
 • Juhul, kui kaugjuhtimispult endiselt ei tööta, vajutage helitugevuse 2. taseme seadmiseks seadme nupule Helitugevus5866.png5877.png, vajutage nupule Funktsioon5889.png ja hoidke seda umbes 5 sekundit all. Kui olekuekraanile ilmub parajasti valitud funktsioon, tähendab see, et demorežiim on välja lülitatud.

Lisa