WI-FI ЗВУКОВА КОЛОНА
Свързване към телевизора

Sound Bar Quick Guide

Свързване с оптичен кабел

Предавайте аудио звука на вашия телевизор към продукта, като го свържете към телевизора с оптичен кабел. Можете да добавите разнообразни 3D ефекти към оригиналния аудио звук, за да запълните стаята с дълбок, богат звук.

Гледане на телевизия след свързване с оптичен кабел

  1. a Ако цифровият кабелен извод има капак, първо отстранете капаците от двата края.

15878.png

15876.png

  1. b С помощта на оптичен кабел свържете изводът OPTICAL IN на задната част на продукта към извода Оптичен цифров изход (OPTICAL OUT) на телевизора, както е показано на снимката.

20986.png

20983.png

  1. c Натиснете бутона Функция4478.png неколкократно, докато на дисплея за състоянието не се появи надписа „OPT/HDMI ARC“.

15899.png

15897.png

  1. d Натиснете бутона Настройки на дистанционното управление на телевизора, за да влезете в менюто [Високоговорител] и задайте изходния високоговорител на [Оптичен] или [Външен високоговорител]. Настройките и елементите от менюто могат да варират в зависимост от производителя на телевизора.

15188.png

15183.png Забележка

  • Ако оптичният входен сигнал и ARC сигналът се опитват да се свържат едновременно, ARC сигналът ще има приоритет.

Когато използвате телевизор LG

Можете да регулирате силата на звука с дистанционното управление на телевизора LG, ако телевизорът е свързан към продукта с оптичен кабел. Можете да направите това само на телевизор, който поддържа функцията за синхронизиране на звука (Sound Sync) за телевизор LG. Проверете ръководството за потребителя на вашия телевизор, за да видите дали телевизорът ви се поддържа.

Функции, контролируеми с дистанционно управление за телевизор LG

Сила на звука, включване/изключване на звука

15166.png

15160.png Забележка

  • Когато телевизорът е свързан по правилен начин към продукта, на дисплея за състоянието ще се появи надписа „LGOPT“.
  • Когато използвате продукта с дистанционно управление за телевизор LG, зададената на телевизора сила на звука и състоянието за включване/изключване на звука автоматично ще се приложат към продукта.
  • Все още можете да използвате дистанционното управление на продукта, дори след като го свържете към телевизор LG.
  • За да използвате LG Sound Sync, може да се наложи да промените настройката на звука на вашия телевизор. Настройката може да варира в зависимост от телевизора.