WI-FI ЗВУКОВА КОЛОНА
Монтиране на продукта към стена

Sound Bar Quick Guide

Проверка преди монтиране на стена

Можете да монтирате този продукт и безжичните задни високоговорители на стена.

Когато прикрепвате продукта и безжичните задни високоговорители към стената, следвайте инструкциите по-долу.

Моля, първо проверете следното.

  • Може да е трудно да свържете външни устройства и кабели след монтиране на стена. Първо свържете дадено външно устройство с правилния свързващ кабел към продукта, преди да го монтирате към стената.
  • Моля, обърнете внимание на следното, когато монтирате продукта на стената. По време на процеса може да възникне повреда на продукта или телесно нараняване.
  • Не поставяйте предмети върху горната част на монтирания към стената продукт.
  • Закрепете продукта здраво към стената с помощта на фиксиращите винтове, така че да не падне.
  • Уверете се, че е извън обсега на деца. Издърпването или разклащането на монтирания продукт може да доведе до падането му.
  • Върху горната част на продукта също така има и високоговорители. Когато монтирате продукта под телевизора, монтирайте го на разстояние 10 cm от долната част на телевизора.

Компоненти за монтиране на продукта

Звукова колона

24377.png

Стенна скоба

24368.png

Винтове за звуковата колона

24360.png

Ръководство за монтаж на стенната скоба

24352.png

Компоненти за монтиране на безжичните задни високоговорители

Безжични задни високоговорители

24341.png

Стенна скоба

24332.png

Винтове за безжичните задни високоговорители

24325.png

Продава се отделно

Винтове за скобата

24400.png

Дюбели

24392.png

14973.png

14967.png Забележка

  • За монтиране на продукта не се предоставят винтове и дюбели. За монтажа препоръчваме Hilti (HUD-1 6 x 30).