WI-FI ЗВУКОВА КОЛОНА
Кратко ръководство за звукова колона

Sound Bar Quick Guide

Монтиране и използване на продукта

 1. a Свържете звуковата колона към вашия телевизор чрез оптичен кабел или HDMI кабел.

20603.png

20601.png

 1. A Звукова колона
 2. B Приемник за дистанционно управление / Дисплей за състоянието
 3. C Безжични задни високоговорители
 4. D Безжичен субуфер - Монтирайте го в близост до звуковата колона.
 5. E Външно устройство - (Blu-ray плейър, игрова конзола и др.)
 6. b Ако използвате външно устройство (напр. Blu-ray плейър, игрова конзола и др.), свържете го към звуковата колона чрез HDMI кабел.
 7. c Свържете към захранването в следния ред: безжичен субуфер [ безжични задни високоговорители [ звукова колона. След това включете звуковата колона. Когато връзката със саундбара се установи автоматично, LED индикаторите върху безжичния субуфер и безжичните задни високоговорители ще светнат в зелен цвят. ([ Вижте „Свързване на продукта на стр. 6.)
 8. d Използване на продукта с вашия телевизор ([ Вижте „Свързване с оптичен кабел“, „Свързване с HDMI кабел“, „Свързване чрез Bluetooth на стр. 41, 43, 45.)
 9. A Натиснете бутона Функция7398.png неколкократно, докато на дисплея за състоянието не се появи надписа „OPT/HDMI ARC“.
 10. B В настройките на вашия телевизор задайте изходния високоговорител на [HDMI ARC], [Оптичен], или [Външен високоговорител].
 11. C Когато телевизорът е свързан по правилен начин към продукта, на дисплея за състоянието със звуков сигнал ще се покаже надписа „OPT“, „ARC“ или „E-ARC“.
 12. e Свързване на продукта към вашия смартфон чрез Wi-Fi ([ Вижте „Свързване със смартфон чрез Wi-Fi на стр. 24.)
 13. A Свържете вашия смартфон към Wi-Fi.
 14. B Инсталирайте приложението LG Sound Bar от Google Play или App Store.
 15. C Стартирайте приложението LG Sound Bar и следвайте инструкциите.
 16. D Продуктът ще се свърже с вашия смартфон и можете да управлявате продукта с приложението LG Sound Bar.
 17. f Свързване на продукта към вашия смартфон чрез Bluetooth ([ Вижте „Свързване чрез Bluetooth на стр. 49.)
 18. A Докоснете бутона Настройки7417.png на вашия смартфон и изберете 7425.pngBluetooth. Включете функцията Bluetooth. (7436.pngИзкл. > 7444.pngВкл.)
 19. B Натиснете бутона Bluetooth сдвояване10331.png. След малко ще видите „BT READY“ на дисплея за състоянието.
 20. C Намерете и докоснете „LG_Speaker_S95QR_XXXX“ или името, което сте регистрирали в приложението Google Home.
 21. D Когато продуктът е свързан към вашия смартфон чрез Bluetooth, можете да видите промяна на надписа върху дисплея за състоянието от „PAIRED[Име на свързано Bluetooth устройство[BT“.

Ръчно свързване на саундбара с безжичния субуфер или безжичните задни високоговорители ([ Вижте „Ръчно свързване на безжичния субуфер и безжичните задни високоговорители на стр. 8.)

Ако виждате светодиод в червен цвят върху задната част на безжичния субуфер или безжичните задни високоговорители, това означава, че звуковата колона не е свързана към високоговорителите. В този случай свържете ги в следния ред.

 1. A Натиснете Бутон Вкл./Изкл.7498.png върху звуковата колона, за да я изключите.
 2. B Натиснете бутона PAIRING върху задната част на раздвоения безжичен субуфер или раздвоените безжични задни високоговорители. Проверете дали всеки светодиод премигва в зелен цвят.
 • Ако все още виждате светодиод в червен цвят върху задната част на безжичния субуфер или безжичните задни високоговорители, натиснете и задръжте отново бутона върху задната част на субуфера или безжичните задни високоговорители.
 1. C Натиснете Бутон Вкл./Изкл.7512.png върху звуковата колона, за да я включите.
 2. D Когато връзката е установена, ще видите светодиоден индикатор в зелен цвят върху задната част на безжичния субуфер или безжичните задни високоговорители ще светнат в зелен цвят.

Съдържание

Кратко ръководство за звукова колона

2 Монтиране и използване на продукта

Монтаж

6 Свързване на продукта

10 Наслаждавайте се на подобрен звук

24 Свързване със смартфон чрез Wi-Fi

28 Възстановяване в начално състояние на продукта

Преглед на продукта

29 Предна част

31 Задна част

32 Преглед на дистанционното управление

Свързване към телевизора

41 Свързване с оптичен кабел

43 Свързване с HDMI кабел

45 Свързване чрез Bluetooth

Свързване към външно устройство

46 Свързване с HDMI кабел

48 Свързване с оптичен кабел

Използване на продукта като аудио система

49 Свързване чрез Bluetooth

52 Свързване към USB устройство за съхранение

54 Използване на приложението LG Sound Bar

55 Съвместимо с Google Асистент

56 Работи с Apple AirPlay

57 Свързване към Spotify

58 Работи с Alexa

59 Tidal Connect

Монтиране на продукта към стена

60 Проверка преди монтиране на стена

63 Монтиране на продукта към стена

65 Монтиране на безжичните задни високоговорители към стена

Предпазни мерки за безопасност

66 Информация за безопасност и регулаторна информация

Преди да докладвате за неизправност на продукта

69 Отстраняване на неизправности

Приложение

75 Спецификации

77 Регистрирани търговски марки и лицензи

79 Какво трябва да знаете за мрежовите услуги

79 Информация за софтуер с отворен код

80 Работа с продукта

Монтаж