WI-FI ЗВУКОВА КОЛОНА
Използване на продукта като аудио система

Sound Bar Quick Guide

Свързване чрез Bluetooth

Можете да възпроизвеждате музикални файлове, съхранени на Bluetooth устройство, или да стартирате музикални приложения, за да се наслаждавате на музиката с този продукт.

Моля, първо проверете следното.

 • Bluetooth устройствата, които трябва да бъдат свързани към продукта, трябва да отговарят на следните спецификации.
 • Технология Bluetooth 5.0
 • Кодек: SBC, AAC
 • Стъпките за свързване на устройството към продукта могат да варират в зависимост от типа и модела на Bluetooth устройството. За повече информация как да свържете устройството, вижте ръководството за потребителя на вашето външно устройство.

Изберете [Bluetooth] от менюто Настройки на вашия смартфон.

Елементите от менюто Настройки могат да варират в зависимост от производителя и модела на вашия смартфон.

 1. a Включете продукта.
 2. b Натиснете бутона Bluetooth сдвояване10341.png. След малко на дисплея за състоянието се появява надписа „BT READY“.

16060.png

16058.png

 1. c Докоснете бутона Настройки (3781.png / 3794.png) на вашия смартфон и изберете 10585.pngBluetooth.

16067.png

(Телефон с Android)

16079.png

(iPhone)

16077.png

 1. d Включете функцията Bluetooth. (3930.pngИзкл. > 3943.pngВкл.)
 2. e Ще видите списък на устройствата с възможност за свързване на вашия смартфон. Намерете и докоснете „LG_Speaker_S95QR_XXXX“ или името, което сте регистрирали в приложението Google Home.

21077.png

21075.png

 1. f Когато продуктът е свързан към смартфона чрез Bluetooth, ще видите надписа на дисплея за състоянието да се променя от „PAIRED“ (Свързан) [Име на свързано Bluetooth устройство[BT“ (Готов за употреба).
 2. g Ако не можете да намерите продукта „LG_Speaker_S95QR_XXXX“, докоснете бутона Обнови4075.png в горния десен ъгъл на екрана на смартфона с Android или изключете Bluetooth и го включете отново на телефон с iPhone.

21087.png

(Телефон с Android)

16262.png

(iPhone)

16260.png

 1. h Стартирайте приложение за музика и слушайте музика на смартфона.

16293.png

16291.png

15060.png

15054.png Забележка

 • Колкото по-близо е Bluetooth устройството до продукта, толкова по-добра е вашата връзка.
 • Ако сте натиснали бутона Bluetooth сдвояване16301.png на продукта и сте избрали опцията „BT“, но не сте могли да се свържете с Bluetooth устройството, ще видите надписа „BT READY“ върху дисплея за състоянието. Проверете състоянието на Bluetooth устройството.
 • Когато използвате Bluetooth, трябва да регулирате силата на звука до подходящо ниво.
 • В Bluetooth името на този продукт „LG_Speaker_S95QR_XXXX“, „XXXX“ представлява произволно генерирани четирицифрени числа и букви.