WI-FI ЗВУКОВА КОЛОНА
Монтаж

Sound Bar Quick Guide

Свързване на продукта

Можете да изпитате удоволствието от по-богат звук, като свържете саундбара с безжичния субуфер и безжичните задни високоговорители.

Автоматично свързване на безжичния субуфер и безжичните задни високоговорители

След приключване на монтирането безжичният субуфер и безжичните задни високоговорители автоматично ще бъдат свързани със саундбара. Свържете саундбара със субуфера и безжичните задни високоговорители в долуописания ред.

 1. a Включете захранващия кабел в безжичния субуфер.
 2. b Включете захранващия кабел, свързан към безжичния субуфер, в контакт.
 3. c Включете захранващите кабели в безжичните задни високоговорители и подредете захранващите кабели.
 4. d Включете захранващите кабели, свързани към безжичните задни високоговорители, в контакти.

20637.png

20628.png

20626.png

 1. e Включете захранващия кабел в звуковата колона.
 2. f Включете захранващия кабел, свързан към звуковата колона, в контакт.

20648.png

20646.png

 1. g Когато връзката се установи автоматично, ще видите LED индикаторите върху задната част на безжичния субуфер и безжичните задни високоговорители да светват в зелен цвят.

Проверка на връзката с LED индикаторите върху задната част на безжичния субуфер и безжичните задни високоговорители

Можете да проверите състоянието на връзката, като погледнете LED индикаторите върху задната част на безжичния субуфер и безжичните задни високоговорители.

Цвят на светодиода

Състояние

Мигащ зелен цвят

В ход е свързване

Зелен

Успешно свързване

Червен

Лоша връзка или субуферът или безжичните задни високоговорители са в режим на готовност

Off

Захранващият кабел не е свързан

Ръчно свързване на безжичния субуфер и безжичните задни високоговорители

Ако виждате светодиод в червен цвят върху задната част на безжичния субуфер, това означава, че звуковата колона не е свързана към субуфера. В този случай свържете ги в следния ред.

 1. a Натиснете Бутон Вкл./Изкл.6114.png върху звуковата колона, за да я изключите.
 2. b Натиснете бутона PAIRING върху задната част на безжичния субуфер или безжичните задни високоговорители.Проверете дали LED индикаторът върху задната част на субуфера или безжичните задни високоговорители мига в зелено. Ако все още виждате LED индикатор в червен цвят върху безжичния субуфер или безжичните задни високоговорители, натиснете и задръжте отново бутона върху задната част на субуфера или безжичните задни високоговорители.

20678.png

Ръчно свързване на безжичния субуфер

20669.png

Ръчно свързване на безжичните задни високоговорители

20667.png

 1. c Натиснете Бутон Вкл./Изкл.6146.png върху звуковата колона, за да я включите.
 2. d Когато връзката се установи, ще видите LED индикаторът върху задната част на безжичния субуфер или безжичните задни високоговорители да светва в зелен цвят.

14943.png

14953.png Забележка

 • Монтирайте звуковата колона възможно най-близо до безжичния субуфер. Колкото по-близо е разстоянието между звуковата колона и безжичния субуфер, толкова по-добро е качеството на звука.
 • Моля, уверете се, че няма препятствия между звуковата колона и безжичния субуфер.
 • Позиционирайте задните високоговорители на поне 30 см от телевизора или монитора.
 • За да предотвратите безжични смущения, поддържайте разстояние от поне 1 м между саундбара или безжичния субуфер, безжичните задни високоговорители и всякакви периферни устройства, които генерират силни електромагнитни вълни (напр. безжични рутери, микровълнови печки и др.).

20693.png