WI-FI ЗВУКОВА КОЛОНА
Преглед на продукта

Sound Bar Quick Guide

Предна част

15694.png

a

Бутон Вкл./Изкл. 4827.png

Този бутон включва/изключва продукта.

  • Ако натиснете и задържите Бутон Вкл./Изкл.4839.png за повече от 3 секунди, Wi-Fi връзката ще се прекъсне и продуктът вече няма да издава звук. Натиснете бързо Бутон Вкл./Изкл. 4850.png, за да поддържате Wi-Fi връзката за бъдеща употреба.

Функция 4859.png

Натиснете бутона няколко пъти, за да изберете желаната функция или входен режим.

  • WI-FI: Свързва продукта чрез Wi-Fi
  • BT: Свързва продукта чрез Bluetooth
  • OPT/HDMI ARC: Свързва продукта към телевизор, който поддържа оптичен кабел, ARC, E-ARC или LG Sound Sync
  • HDMI1: Свързва продукта с входен порт HDMI IN (1)
  • HDMI2: Свързва продукта с входен порт HDMI IN (2)
  • USB: Свързва продукта към USB устройство за съхранение

Сила на звука 4885.png4899.png

Регулира силата на звука.

Възпроизвеждане/Пауза 4912.png

Този бутон ви позволява да поставите на пауза или да възпроизвеждате музика.

Bluetooth сдвояване 4925.png

Този бутон ви позволява да сдвоите вашето Bluetooth устройство като например смартфон с този продукт за три минути. ([ Вижте „Свързване чрез Bluetooth на стр. 49.)

Wi-Fi 4943.png

Този бутон води директно към функцията Wi-Fi.

b

Вграден микрофон

Този бутон се използва при управление на калибрирането на стаята с изкуствен интелект в приложението LG Sound Bar.

c

Приемник за дистанционно управление

Той получава безжични сигнали от дистанционното управление.

d

Дисплей за състоянието

Опции като например входен режим и сила на звука се показват в текст.

  • Дисплеят за състоянието може да се управлява като автоматично, включено и изключено. ([ Вижте „Използване на Дисплея на стр. 39.)

15234.png

15226.png Забележка

  • За да се намали консумацията на енергия, продуктът автоматично ще се изключи след 15 минути липса на входен сигнал от дадено външно устройство.