Wi-Fi SOUND BAR SKAĻRUNIS
Savienojuma izveide ar TV

Sound Bar Quick Guide

Savienojuma izveide ar optisko kabeli

Pārsūtiet TV audio uz izstrādājumu, savienojot to ar TV, izmatojot optisko kabeli. Sākotnējam audio varat pievienot dažādus 3D efektus, lai telpa piepildītos ar dziļu, bagātīgu skaņu.

TV skatīšanās pēc savienojuma izveides ar optisko kabeli

  1. a Ja digitālā kabeļa spailei ir vāciņš, vispirms noņemiet vāciņus no abiem galiem.

14612.png

14610.png

  1. b Izmantojot optisko kabeli, savienojiet ligzdu OPTICAL IN izstrādājuma aizmugurē ar TV ligzdu Optiskās digitālās izeja (OPTICAL OUT), kā parādīts attēlā.

19332.png

19330.png

  1. c Atkārtoti nospiediet pogu Funkcija4476.png līdz statusa displejā parādās “OPT/HDMI ARC”.

14639.png

14637.png

  1. d Nospiediet TV tālvadības pults pogu Iestatījumi, lai atvērtu izvēlni [Skaļrunis] un iestatītu izejas skaļruni uz vienumu [Optiskais] vai [Ārējais skaļrunis]. Iestatījumi un izvēlņu vienumi var atšķirties atkarībā no TV ražotāja.

13978.png

13973.png Piezīme

  • Ja optiskais ieejas signāls un ARC signāls mēģina izveidot savienojumu vienlaikus, prioritāte būs ARC signālam.

Izmantojot LG TV

Skaļumu var noregulēt ar LG TV tālvadības pulti, ja TV ir pievienots izstrādājumam ar optisko kabeli. To var izdarīt tikai TV, kas atbalsta LG TV skaņas sinhronizācijas funkciju. Pārbaudiet TV lietotāja rokasgrāmatu, lai pārliecinātos, vai jūsu TV tiek atbalstīts.

Funkcijas, kas vadāmas ar LG TV tālvadības pulti

Skaļums, izslēgšana/izslēgšana

13956.png

13951.png Piezīme

  • Ja TV ir pareizi pievienots izstrādājumam, statusa displejā parādīsies “LGOPT”.
  • Lietojot izstrādājumu ar LG TV tālvadības pulti, TV iestatītais skaļuma un izslēgšanas režīms tiek automātiski piemērots izstrādājumam.
  • Izstrādājuma tālvadības pulti joprojām varat izmantot pat pēc tam, kad to esat pievienojis LG TV.
  • Lai izmantotu funkciju LG Sound Sync, iespējams, būs jāmaina TV skaņas iestatījums. Tas var atšķirties atkarībā no TV.