Wi-Fi SOUND BAR SKAĻRUNIS
Izstrādājuma piestiprināšana pie sienas

Sound Bar Quick Guide

Pārbaude pirms montāžas pie sienas

Šo izstrādājumu un bezvadu aizmugurējos skaļruņus varat piestiprināt pie sienas.

Piestiprinot izstrādājumu un bezvadu aizmugurējos skaļruņus pie sienas, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

  • Pēc montāžas pie sienas var būt grūti pievienot ārējās ierīces un kabeļus. Vispirms pievienojiet ārējo ierīci ar atbilstošu savienojuma vadu izstrādājumam, pirms to piestipriniet pie sienas.
  • Uzstādot izstrādājumu pie sienas, lūdzu, ņemiet vērā sekojošo. Procesa laikā var rasties izstrādājuma bojājumi vai traumas.
  • Nelieciet priekšmetus uz izstrādājuma, kas piestiprināts pie sienas.
  • Cieši piestipriniet izstrādājumu pie sienas, izmantojot stiprinājuma skrūves, lai tas nenokristu.
  • Pārliecinieties, ka tas nav pieejams bērniem. Velkot vai kratot uzstādīto izstrādājumu, tas var nokrist.
  • Izstrādājuma augšpusē ir arī skaļruņi. Uzstādot izstrādājumu zem TV, uzstādiet to 10 cm attālumā no TV apakšas.

Izstrādājuma montāžas komponenti

Skaņas panelis

21412.png

Sienas kronšteins

21401.png

Skaņas paneļa skrūves

21394.png

Sienas kronšteinu uzstādīšanas vadotne

21385.png

Bezvadu aizmugures skaļruņu montāžas komponenti

Bezvadu aizmugurējie skaļruņi

21437.png

Sienas kronšteins

21429.png

Bezvadu aizmugurējo skaļruņu skrūves

21422.png

Jāiegādājas atsevišķi

Kronšteina skrūves

21457.png

Sienas kontaktdakšas

21449.png

13766.png

13760.png Piezīme

  • Izstrādājuma uzstādīšanai nepieciešamās skrūves un dībeļi nav iekļauti komplektācijā. Stiprināšanai mēs iesakām izmantot Hilti (HUD-1 6 x 30).