Wi-Fi SOUND BAR SKAĻRUNIS
Izstrādājuma izpēte

Sound Bar Quick Guide

Priekšpuse

14442.png

a

Barošana 4825.png

Tā ieslēdz/izslēdz izstrādājumu.

  • Nospiežot un turot pogu Barošana4837.png ilgāk par 3 sekundēm, Wi-Fi savienojums tiks atvienots, un izstrādājums vairs neizdos skaņu. Ātri nospiediet pogu Barošana4848.png, lai saglabātu Wi-Fi savienojumu turpmākai izmantošanai.

Funkcija 4857.png

Nospiediet pogu atkārtoti, lai izvēlētos vajadzīgo funkciju vai ievades režīmu.

  • WI-FI: Savieno izstrādājumu, izmantojot Wi-Fi
  • BT: Savieno izstrādājumu, izmantojot Bluetooth
  • OPT/HDMI ARC: Pievieno izstrādājumu TV, kas atbalsta optisko kabeli, ARC, E-ARC, vai LG Sound Sync
  • HDMI1: Savieno izstrādājumu ar HDMI IN (1) ieejas portu
  • HDMI2: Savieno izstrādājumu ar HDMI IN (2) ieejas portu
  • USB: Savieno izstrādājumu ar USB atmiņas ierīci

Skaļums 4883.png4898.png

Pielāgo skaņas skaļumu.

Atskaņot/Pauzēt 4910.png

Tas ļauj pārtraukt vai atskaņot mūziku.

Bluetooth savienojuma izveide pārī 4923.png

Tas ļauj trīs minūtes savienot pārī Bluetooth ierīci, piemēram, viedtālruni, ar šo izstrādājumu. ([ Skatīt “Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth lpp. 49.)

Wi-Fi 4941.png

Tas atver tieši uz Wi-Fi funkciju.

b

Iebūvēts mikrofons

Tas tiek izmantots, veicot AI telpas kalibrēšanu LG Sound Bar lietotnē.

c

Tālvadības pults uztvērējs

Tas saņem bezvadu signālus no tālvadības pults.

d

Statusa displejs

Tādas opcijas kā ievades režīms un skaļums tiek parādītas tekstā.

  • Stāvokļa displeju var regulēt kā automātisku, ieslēgtu un izslēgtu. ([ Skatīt “Displeja lietošana lpp. 39.)

14027.png

14020.png Piezīme

  • Lai samazinātu enerģijas patēriņu, izstrādājums automātiski izslēgsies pēc 15 minūtēm, kad no ārējās ierīces nebūs ievadīts signāls.