Wi-Fi SOUND BAR SKAĻRUNIS
Savienojuma izveide ar ārēju ierīci

Sound Bar Quick Guide

Savienojuma izveide ar HDMI kabeli

Savienojiet TV un ārējo ierīci (spēļu konsoli, DVD atskaņotāju, utt.) ar HDMI kabeli un izbaudiet dziļu un bagātīgu skaņu.

Ārējās ierīces pievienošana, izmantojot HDMI

  1. a Pievienojiet ārēju ierīci, piemēram, DVD vai Blu-ray atskaņotāju. Ievērojot norādījumus zemāk redzamajā attēlā, savienojiet ierīces HDMI OUT ligzdu ar HDMI IN (1) vai HDMI IN (2) ligzdu izstrādājuma aizmugurē.
  2. b Izmantojot HDMI kabeli, savienojiet HDMI d TV (eARC / ARC) ligzdu izstrādājuma aizmugurē ar TV ligzdu HDMI IN (ARC).

19360.png

19358.png

  1. c Atkārtoti nospiediet pogu Funkcija19778.png, līdz statusa displejā parādās “HDMI1” vai “HDMI2”.

19372.png

19370.png

  1. d Kad ārējā ierīce ir pareizi pievienota izstrādājumam, varat klausīties ierīces skaņu. Atskaņojot videoklipu ar Dolby Atmos® vai DTS:X® tehnoloģiju, statusa displejā parādīsies “DOLBY ATMOS” vai “DTS:X”.

13872.png

13867.png Piezīme

  • Dolby Atmos® vai DTS:X® atbalsta 5.1.3 kanālus. Kad ir pievienoti bezvadu aizmugurējie skaļruņi, tiek atbalstīti 9.1.5 kanāli.
  • Lūdzu, pārbaudiet audio izvades iestatījumus ārējās ierīces izvēlnē ‘Iestatījumi’ (piem., Blu-ray atskaņotājs vai TV). Audio izejai jābūt iestatītai uz [Nav kodēšanas], [Bitu plūsma], [Automātisks] vai [Iet cauri]. Lai iegūtu papildinformāciju par izejas iestatīšanu, lūdzu, skatiet ārējās ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
  • Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu.