Wi-Fi SOUND BAR SKAĻRUNIS
Skaņas paneļa ātrais ceļvedis

Sound Bar Quick Guide

Izstrādājuma instalēšana un lietošana

 1. a Pievienojiet skaņas paneli TV, izmantojot optisko kabeli vai HDMI kabeli.

18886.png

18884.png

 1. A Skaņas panelis
 2. B Tālvadības uztvērējs/statusa displejs
 3. C Bezvadu aizmugurējie skaļruņi
 4. D Bezvadu zemfrekvences skaļrunis - uzstādiet to tuvu skaņas panelim.
 5. E Ārējā ierīce - (Blu-ray atskaņotājs, spēļu konsole utt.)
 6. b Ja izmantojat ārēju ierīci (piem., Blu-ray atskaņotāju, spēļu konsoli utt.), pievienojiet to skaņas panelim, izmantojot HDMI kabeli.
 7. c Pievienojiet strāvai šādā secībā: bezvadu zemfrekvences skaļrunis [ bezvadu aizmugurējie skaļruņi [ sound bar. Ieslēdziet sound bar skaļruni. Ja savienojums tiek automātiski izveidots ar skaņas paneli, bezvadu zemfrekvences skaļruņa un bezvadu aizmugurējo skaļruņu gaismas diode iedegas zaļā krāsā. ([ Skatīt “Izstrādājuma pievienošana lpp. 6.)
 8. d Izstrādājuma lietošana ar TV ([ Skatīt “Savienojuma izveide ar optisko kabeli”, “Savienojuma izveide ar HDMI kabeli”, “Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth lpp. 41, 43, 45.)
 9. A Atkārtoti nospiediet pogu Funkcija7385.png līdz statusa displejā parādās “OPT/HDMI ARC”.
 10. B TV iestatījumos iestatiet izejas skaļruni uz [HDMI ARC], [Optiskais], vai [Ārējais skaļrunis].
 11. C Kad TV ir pareizi pievienots izstrādājumam, statusa displejā ar skaņu parādīsies “OPT”, “ARC”, vai “E-ARC”.
 12. e Izstrādājuma pievienošana viedtālrunim, izmantojot Wi-Fi ([ Skatīt “Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot Wi-Fi lpp. 24.)
 13. A Savienojiet viedtālruni ar Wi-Fi.
 14. B Instalējiet lietotni LG Sound Bar no Google Play vai App Store.
 15. C Palaidiet lietotni LG Sound Bar un izpildiet norādījumus.
 16. D Izstrādājums izveido savienojumu ar viedtālruni, un jūs to varat kontrolēt, izmantojot lietotni LG Sound Bar.
 17. f Izstrādājuma pievienošana viedtālrunim, izmantojot Bluetooth ([ Skatīt “Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth lpp. 49.)
 18. A Viedtālrunī pieskarieties pogai Iestatījumi7404.png un atlasiet 7412.pngBluetooth. Ieslēdziet funkciju Bluetooth. (7423.pngIzslēgt > 7431.pngIeslēgt)
 19. B Nospiediet pogu Bluetooth savienošana pārī9655.png. Pēc brīža statusa displejā redzēsiet “BT READY” (BT gatavs).
 20. C Atrodiet un pieskarieties vienumam “LG_Speaker_S95QR_XXXX” vai nosaukumam, kuru reģistrējāt lietotnē Google Home.
 21. D Ja izstrādājums ir savienots ar viedtālruni, izmantojot Bluetooth, jūs varat redzēt, kā statusa displejs mainās no “PAIRED” (savienots pārī) [Pievienotās Bluetooth ierīces nosaukums[BT”.

Manuālā skaņa paneļa savienošana ar bezvadu zemfrekvences skaļruni vai bezvadu aizmugurējiem skaļruņiem ([ Skatīt “Manuāla bezvadu zemfrekvences skaļruņa un bezvadu aizmugurējo skaļruņu savienošana lpp. 8.)

Ja bezvadu zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu aizmugurējo skaļruņu aizmugurē redzat sarkanu gaismas diodi, tas nozīmē, ka sound bar skaļrunis nav savienots ar skaļruņiem. Šajā gadījumā savienojiet tos šādā secībā.

 1. A Nospiediet skaņas paneļa pogu Barošana7485.png lai to izslēgtu.
 2. B Nospiediet pogu PAIRING atvienotā bezvadu zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu aizmugurējo skaļruņu aizmugurē. Pārbaudiet, vai visas gaismas diodes mirgo zaļā krāsā.
 • Ja joprojām redzat sarkanu gaismas diodi bezvadu zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu aizmugurējo skaļruņu aizmugurē, vēlreiz nospiediet un turiet pogu zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu aizmugurējo skaļruņu aizmugurē.
 1. C Nospiediet skaņas paneļa pogu Barošana7498.png lai paneli ieslēgtu.
 2. D Kad savienojums ir izveidots, bezvadu zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu aizmugurējo skaļruņu aizmugurē gaismas diode iedegsies zaļā krāsā.

Saturs

Skaņas paneļa ātrais ceļvedis

2 Izstrādājuma instalēšana un lietošana

Uzstādīšana

6 Izstrādājuma pievienošana

10 Uzlabotas skaņas baudīšana

24 Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot Wi-Fi

28 Izstrādājuma atiestatīšana

Izstrādājuma izpēte

29 Priekšpuse

31 Aizmugure

32 Tālvadības pults izpēte

Savienojuma izveide ar TV

41 Savienojuma izveide ar optisko kabeli

43 Savienojuma izveide ar HDMI kabeli

45 Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth

Savienojuma izveide ar ārēju ierīci

46 Savienojuma izveide ar HDMI kabeli

48 Savienojuma izveide ar optisko kabeli

Izstrādājuma izmantošana kā audio sistēma

49 Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth

52 Savienojuma izveide ar USB atmiņas ierīci

54 Lietotnes LG Sound Bar izmantošana

55 Saderīgs ar Google asistentu

56 Darbojas ar Apple AirPlay

57 Spotify pievienošana

58 Strādā ar Alexa

59 Tidal Connect

Izstrādājuma piestiprināšana pie sienas

60 Pārbaude pirms montāžas pie sienas

63 Izstrādājuma piestiprināšana pie sienas

65 Bezvadu bezvadu aizmugurējo skaļruņu piestiprināšana pie sienas

Drošības pasākumi

66 Drošība un normatīvie akti

Pirms ziņošanas par izstrādājuma darbības traucējumiem

69 Problēmu novēršana

Pielikums

75 Specifikācijas

77 Reģistrētās preču zīmes un licences

79 Kas jums jāzina par tīkla pakalpojumiem

79 Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

80 Darbība ar izstrādājumu

Uzstādīšana