Wi-Fi SOUND BAR SKAĻRUNIS
Uzstādīšana

Sound Bar Quick Guide

Izstrādājuma pievienošana

Pieslēdzot skaņas paneli bezvadu zemfrekvences skaļrunim un bezvadu aizmugurējiem skaļruņiem, varat baudīt bagātīgāku skaņu.

Automātiska bezvadu zemfrekvences skaļruņa un bezvadu aizmugurējo skaļruņu savienošana

Pēc uzstādīšanas pabeigšanas bezvadu zemfrekvences skaļrunis un bezvadu aizmugurējie skaļruņi tiks automātiski pievienoti skaņas panelim. Pievienojiet skaņas paneli zemfrekvences skaļrunim un bezvadu aizmugurējiem skaļruņiem šādā secībā.

 1. a Pievienojiet strāvas kabeli bezvadu zemfrekvences skaļrunim.
 2. b Pievienojiet strāvas kabeli, kas pievienots bezvadu zemfrekvences skaļrunim, kontaktligzdai.
 3. c Pievienojiet strāvas kabeļus bezvadu aizmugurējiem skaļruņiem un sakārtojiet tos.
 4. d Pievienojiet strāvas kabeļus, kas pievienoti bezvadu aizmugurējiem skaļruņiem, kontaktligzdās.

18921.png

18912.png

18910.png

 1. e Pievienojiet strāvas kabeli skaņas joslai.
 2. f Pievienojiet strāvas kabeli, kas pievienots skaņas joslai, kontaktligzdai.

18944.png

18942.png

 1. g Kad savienojums tiek automātiski izveidots, jūs redzēsiet, ka gaismas diodes, kas atrodas bezvadu zemfrekvences skaļruņa un bezvadu aizmugurējo skaļruņu aizmugurē, iedegas zaļā krāsā.

Savienojuma pārbaude ar gaismas diodēm, kas atrodas bezvadu zemfrekvences skaļruņa un bezvadu aizmugurējo skaļruņu aizmugurē

Savienojuma statusu varat pārbaudīt, aplūkojot gaismas diodes, kas atrodas bezvadu zemfrekvences skaļruņa un bezvadu aizmugurējo skaļruņu aizmugurē.

Gaismas diodes krāsa

Statuss

Mirgo zaļā krāsā

Notiek savienojuma izveide

Zaļa

Savienojums ir veiksmīgi izveidots

Sarkana

Nepareizs savienojums vai arī zemfrekvences skaļrunis vai bezvadu aizmugurējie skaļruņi atrodas gaidīšanas režīmā

Izslēgta

Strāvas kabelis nav pievienots

Manuāla bezvadu zemfrekvences skaļruņa un bezvadu aizmugurējo skaļruņu savienošana

Ja bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē redzat sarkanu gaismas diodi, tas nozīmē, ka skaņas panelis nav pievienots zemfrekvences skaļrunim. Šajā gadījumā savienojiet tos šādā secībā.

 1. a Nospiediet skaņas paneļa pogu Barošana6110.png lai paneli izslēgtu.
 2. b Nospiediet pogu PAIRING bezvadu zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu aizmugurējo skaļruņu aizmugurē. Pārbaudiet, vai zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu aizmugurējo skaļruņu aizmugurē mirgo gaismas diode. Ja joprojām redzat bezvadu zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu aizmugurējo skaļruņu sarkanu gaismas diodi, vēlreiz nospiediet un turiet pogu zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu aizmugurējo skaļruņu aizmugurē.

18969.png

Bezvadu zemfrekvences skaļruņa manuāla pievienošana

18961.png

Bezvadu aizmugurējo skaļruņu manuāla pievienošana

18959.png

 1. c Nospiediet skaņas paneļa pogu Barošana6142.png lai paneli ieslēgtu.
 2. d Kad savienojums ir izveidots, jūs redzēsiet, ka bezvadu zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu aizmugurējo skaļruņu aizmugurē iedegas gaismas diode zaļā krāsā.

13730.png

13741.png Piezīme

 • Uzstādiet skaņas paneli pēc iespējas tuvāk bezvadu zemfrekvences skaļrunim. Jo tuvāks ir attālums starp skaņas paneli un bezvadu zemfrekvences skaļruni, jo labāka ir skaņas kvalitāte.
 • Lūdzu, pārliecinieties, ka starp skaņas paneli un bezvadu zemfrekvences skaļruni nav šķēršļu.
 • Aizmugurējos skaļruņus turiet vismaz 30 cm attālumā no TV vai monitora.
 • Lai novērstu bezvadu traucējumus, saglabājiet vismaz 1 m attālumu starp skaņas paneli vai bezvadu zemfrekvences skaļruni, bezvadu aizmugurējiem skaļruņiem un visām perifērijas ierīcēm, kas rada spēcīgus elektromagnētiskos viļņus (piem., bezvadu maršrutētāji, mikroviļņu krāsnis utt.).

18981.png