BEŽIČNI SOUNDBAR SISTEM
Povezivanje na TV

Sound Bar Quick Guide

Povezivanje s optičkim kabelom

Prenesite audio svog TV-a na proizvod njegovim povezivanjem na TV optičkim kabelom. Vi možete dodati mnoge 3D efekte originalnom audio zvuku da biste popunili sobu dubokim, bogatim zvukom.

Gledanje TV-a nakon povezivanja s optičkim kabelom

  1. a Digitalni terminal kabela ima poklopac, najpre uklonite poklopce s oba kraja.

14387.png

14385.png

  1. b Koristeći optički kabel, povežite terminal OPTICAL IN na zadnjoj strani proizvoda prema Optički digitalni izlaz (OPTICAL OUT) terminalu na TV-u kako je prikazano na slici.

19725.png

19723.png

  1. c Pritisnite dugme Funkcija4475.png više puta dok se “OPT/HDMI ARC” ne pojavi na prikazu statusa.

14410.png

14408.png

  1. d Pritisnite dugme Postavke na daljinskom upravljaču TV-a za ulazak u meni [Zvučnik] i postavljanje odlaznog zvučnika na [Optički] ili [Spoljni zvučnik]. Postavke i stavke menija mogu da variraju zavisno od proizvođača TVa.

13664.png

13658.png Napomena

  • Ako optički signal za unos i ARC signal pokušaju da se povežu istovremeno, ARC signal će imati prioritet.

Kada koristite LG TV

Možete da podesite jačinu s daljinskim upravljačem LG TV-a ako je TV povezan na proizvod s optičkim kabelom. To možete uraditi samo na TV-u koji podržava funkciju LG TV Sound Sync. Proverite korisnički priručnik svog TV-a da biste videli da li je vaš TV podržan.

Funkcije koje se mogu kontrolisati s daljinskim upravljačem LG TV-a

Jačina, paljenje/gašenje tona

13644.png

13639.png Napomena

  • Kada je TV ispravno povezan na proizvod, “LGOPT” se pojavljuje na prikazu statusa.
  • Kada koristite proizvod s daljinskim upravljačem za LG TV, status uključen ton i isključen ton automatski se primenjuje na proizvod.
  • I dalje možete da koristite daljinski upravljač proizvoda čak i nakon njegovog povezivanja na LG TV.
  • Da biste koristili LG Sound Sync, možda ćete morati da promenite postavke zvuka svog TV-a. Može da varira zavisno od TV-a.