BEŽIČNI SOUNDBAR SISTEM
Montiranje proizvoda na zid

Sound Bar Quick Guide

Provjera pre montaže na zid

Ovaj proizvod i bežične zadnje zvučnike možete da montirate na zid.

Pratite sledeća uputstva za pričvršćivanje proizvoda i bežičnih zadnjih zvučnika na zid.

Molimo da najpre proverite sledeće.

  • Možda će biti teško povezati spoljne uređaje i kabele nakon montiranja na zid. Najpre povežite spoljni uređaj s ispravnim kabelom za povezivanje na proizvod pre njegovog montiranja na zid.
  • Molimo da imate na umu sledeće kada proizvod montirate na zid. Tokom ovog postupka moguće je oštećenje proizvoda ili je moguća povreda.
  • Nemojte da stavljate predmete na vrh proizvoda montiranog na zid.
  • Obezbedite proizvod čvrsto na zidu koristeći vijke za pričvršćivanje tako da ne otpadne.
  • Obezbedite da je izvan dosega dece. Vuča ili treskanje montiranog proizvoda može uzrokovati njegov pad.
  • Postoje i zvučnici na vrhu proizvoda. Kada postavljate proizvod ispod TV-a postavite ga 10 cm dalje od dna TV-a.

Komponente za montiranje proizvoda

Soundbar

21692.png

Zidni nosač

21683.png

Vijci za Soundbar

21675.png

Vodič za postavljanje zidnog nosača

21666.png

Sastavni delovi za montažu bežičnih zadnjih zvučnika

Bežični zadnji zvučnici

21723.png

Zidni nosač

21715.png

Zavrtnji bežičnih zadnjih zvučnika

21707.png

Prodaje se zasebno

Vijci nosača

21742.png

Tiplovi

21734.png

13427.png

13420.png Napomena

  • Vijci i tiplovi se ne isporučuju za montažu proizvoda. Za montažu preporučujemo Hilti (HUD-1 6 x 30).