BEŽIČNI SOUNDBAR SISTEM
Povezivanje na spoljašnji uređaj

Sound Bar Quick Guide

Povezivanje s HDMI kablom

Povežite TV i spoljni uređaj (igraću konzolu, DVD player, itd.) HDMI kablom i uživajte u dubokom i bogatom zvuku.

Povezivanje spoljnog uređaja putem HDMI-a

  1. a Povežite spoljni uređaj poput DVD-a ili Blu-ray uređaja. Prema slici ispod, povežite HDMI OUT terminal uređaja sa HDMI IN (1) terminalom ili HDMI IN (2) terminalom na poleđini proizvoda.
  2. b Koristeći HDMI kabel, povežite HDMI d TV (eARC / ARC) terminal na zadnjoj strani proizvoda na terminal HDMI IN (ARC)na TV-u.

19752.png

19750.png

  1. c Pritisnite dugme Funkcija20093.png više puta dok se na prikazu statusa ne pojavi „HDMI1” ili „HDMI2”.

19763.png

19761.png

  1. d Kada je spoljni uređaj ispravno povezan s proizvodom, možete da slušate zvuk uređaja. Kada pokrećete video s Dolby Atmos® ili DTS:X® tehnologijom, na prikazu statusa pojaviće se ili “DOLBY ATMOS” ili “DTS:X”.

13546.png

13541.png Napomena

  • Dolby Atmos® ili DTS:X® audio podržava kanale 5.1.3. Kada su povezani bežični zadnji zvučnici, podržani su kanali 9.1.5.
  • Molimo da proverite izlazne audio postavke u meniju Postavke svog spoljnog uređaja (npr. Blu-ray uređaj ili TV). Audio izlaz treba da se postavi na [Bez kodiranja], [Bitstream], [Auto] ili [Pass-through]. Za više informacija o tome kako da postavite izlaz molimo da pogledate naš korisnički priručnik za spoljni uređaj.
  • Koristite sertifikovani kabel s HDMI logotipom.