BEŽIČNI SOUNDBAR SISTEM
Brzi vodič za Soundbar

Sound Bar Quick Guide

Postavljanje i korišćenje proizvoda

 1. a Povežite Soundbar sa svojim TV-om putem optičkog kabla ili HDMI kabla.

19275.png

19273.png

 1. A Soundbar
 2. B Prijemnik za daljinski upravljač/ Prikaz statusa
 3. C Zadnji bežični zvučnici
 4. D Bežični Subwoofer - Instalirajte ga u blizini Soundbar-a
 5. E Spoljašnji uređaj - (blu-ray uređaj, gaming konzola itd.)
 6. b Ako koristite spoljašnji uređaj (npr. blu-ray uređaj, igračku konzolu itd.) povežite ga na Soundbar putem HDMI kabela.
 7. c Povežite na napajanje u sledećem redosledu: bežični subwoofer [ zadnji bežični zvučnici [ Soundbar. Zatim, uključite Soundbar. Kada se veza s Soundbar-om automatski uspostavi, LED lampice na bežičnom niskotoncu i bežičnim zadnjim zvučnicima će se upaliti i pozeleneti. ([ Vidi “Povezivanje proizvoda na stranici 6.)
 8. d Korišćenje proizvoda s TV-om ([ Vidi “Povezivanje s optičkim kabelom”, “Povezivanje s HDMI kablom”, “Povezivanje putem Bluetooth-a na stranici 41, 43, 45.)
 9. A Pritisnite dugme Funkcija7387.png više puta dok se “OPT/HDMI ARC” ne pojavi na prikazu statusa.
 10. B Na postavkama TV-a, postavite izlazni zvučnik na [HDMI ARC], [Optičko], ili [Spoljni zvučnik].
 11. C Kada je TV ispravno povezan s proizvodom, “OPT”, “ARC”, ili “E-ARC” će se pojaviti na prikazu statusa sa zvukom.
 12. e Povezivanje proizvoda na vaš pametni telefon putem bežične mreže ([ Vidi “Povezivanje s pametnim telefonom putem bežične mreže na stranici 24.)
 13. A Povežite svoj pametni telefon na bežičnu mrežu.
 14. B Postavite aplikaciju LG Sound Bar iz Google Play ili App Store.
 15. C Pokrenite aplikaciju LG Sound Bar i pratite uputstva.
 16. D Uređaj će se povezati s vašim pametnim telefonom i možete kontrolisati proizvod s aplikacijom LG Sound Bar.
 17. f Povezivanje proizvoda na vaš pametni telefon putem Bluetooth-a ([ Vidi “Povezivanje putem Bluetooth-a na stranici 49.)
 18. A Dodirnite dugme Postavke7406.pngna svom pametnom telefonu i odaberite 7414.pngBluetooth. Uključite funkciju Bluetooth. (7425.pngIsključeno > 7433.pngUključeno)
 19. B Pritisnite dugme Bluetooth uparivanje9392.png. Nakon jednog trenutka, videćete “BT READY” na prikazu statusa.
 20. C Pronađite i dodirnite “LG_Speaker_S95QR_XXXX” ili naziv koji ste registrovali na aplikaciji Google Home.
 21. D Kada je proizvod povezan s vašim pametnim telefonom putem Bluetooth, možete videti da se status prikaza menja iz “PAIRED[Povezan Bluetooth naziv uređaja[BT”.

Ručno povezivanje Soundbar sa bežičnim niskotoncem ili bežičnim zadnjim zvučnicima ([ Vidi “Ručno povezivanje bežičnog niskotonca i bežičnih zadnjih zvučnika na stranici 8.)

Ako vidite crvenu LED lampicu na zadnjoj strani bežičnog subwoofera ili zadnjih bežičnih zvučnika, to znači da Soundbar nije povezan na zvučnike. U tom slučaju, povežite ih sledećim redosledom.

 1. A Pritisnite dugme Napajanje7487.png na Soundbar-u za njegovo gašenje.
 2. B Pritisnite dugme PAIRING dugme na zadnjoj strani nepovezanog bežičnog subwoofera ili zadnjih bežičnih zvučnika. Proverite da li svaka LED treperi zeleno.
 • Ako i dalje vidite crvenu LED lampicu bežičnog subwoofera ili bežičnih zadnjih zvučnika, pritisnite i držite dugme na zadnjoj strani subwoofera ili bežičnih zadnjih zvučnika ponovo.
 1. C Pritisnite dugme Napajanje7500.png na Soundbar-u za njegovo paljenje.
 2. D Kada se konekcija uspostavi, videćete zelenu LED lampicu na zadnjoj strani bežičnog subwoofera ili bežičnih zadnjoj zvučnika kako svetli zeleno.

Sadržaj

Brzi vodič za Soundbar

2 Postavljanje i korišćenje proizvoda

Instalacija

6 Povezivanje proizvoda

10 Uživanje u poboljšanom zvuku

24 Povezivanje s pametnim telefonom putem bežične mreže

28 Resetovanje proizvoda

IStraživanje proizvoda

29 Prednji deo

31 Zadnji deo

32 Istraživanje daljinskog upravljača

Povezivanje na TV

41 Povezivanje s optičkim kabelom

43 Povezivanje s HDMI kablom

45 Povezivanje putem Bluetooth-a

Povezivanje na spoljašnji uređaj

46 Povezivanje s HDMI kablom

48 Povezivanje s optičkim kablom

Korišćenje proizvoda kao audio sistema

49 Povezivanje putem Bluetooth-a

52 Povezivanje na USB uređaj za čuvanje podataka

54 Korišćenje aplikacije LG Sound Bar

55 Kompatibilno sa aplikacijom Google pomoćnik

56 Radi sa Apple AirPlay

57 Spotify Connect

58 Radi sa Alexa

59 Tidal Connect

Montiranje proizvoda na zid

60 Provjera pre montaže na zid

63 Montiranje proizvoda na zid

65 Montaža bežičnih zadnjih zvučnika na zid

Mere predostrožnosti

66 Bezbednost i propisi

Pre prijave kvara proizvoda

69 Rešavanje problema

Dodatak

75 Specifikacije

77 Registrovani zaštitni znakovi i licence

79 Šta trebate da znate o mrežnim uslugama

79 Napomena sa informacijama o softveru otvorenog koda

80 Rukovanje proizvodom

Instalacija