BEŽIČNI SOUNDBAR SISTEM
Mere predostrožnosti

Sound Bar Quick Guide

Bezbednost i propisi

14996.png

16489.png

OPREZ: DA BISTE IZBEGLI STRUJNI UDAR, NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC NITI UKLANJATI DELOVE IZ PLEJERA, VEĆ SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.

12816.png

Ovaj znak munje u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnike na neizolovanu struju prisutnu u kućištu uređaja koja može da bude dovoljno jaka da predstavlja rizik od strujnog udara.

12805.png

Znak uzvika u jednakostraničnom trouglu treba da skrene pažnju korisniku na važna uputstva o radu i održavanju (servisiranju), koja se nalaze u dokumentaciji isporučenoj uz uređaj.

UPOZORENJE:

OPREZ:

OPREZ koje se odnosi na električni kabl

Strujni utikač je sredstvo za isključivanje. U slučaju opasnosti, strujni utikač mora da ostane lako dostupan.

Pogledajte stranu s tehničkim podacima ovog uputstva da biste se uverili u strujne uslove.

Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni kablovi, iskrzani električni kablovi ili oštećene ili naprsle izolacije predstavljaju opasnost. Bilo koje od ovih stanja može da dovede do strujnog udara ili požara. Povremeno pregledajte kabl uređaja, a ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili trošenje, isključite ga, prestanite s korišćenjem uređaja i nek ovlašćeni servis zameni kabl istovetnim rezervnim delom.

Zaštitite kabl za napajanje od fizičkog ili mehaničkog oštećenja kao što su: uvrtanje, uvijanje, stezanje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženje po njemu. Obratite posebnu pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto gde kabl izlazi iz uređaja.

Za modele koji koriste ispravljač

Koristite samo ispravljač naizmenične struje dostavljen sa ovim uređajem. Nemojte koristiti kabl za napajanje s drugog uređaja ili od drugog proizvođača. Korišćenje bilo kog drugog kabla za napajanje ili napajanje može da izazove oštećenje uređaja i poništi garanciju.

Za modele koji koriste bateriju

Ovaj uređaj je opremljen portabl baterijom ili akumulatorom.

OPREZ: Rizik od požara ili eksplozije ako se baterija zameni drugom čija vrsta ne odgovara.

Za modele koji koriste ugradnu bateriju

Nemojte pohranjivati niti prenositi na pritiscima nižim od 11.6 kPa i iznad visine 15,000 m.

Simboli

12864.png : Zamenska struja (AC).

0 : Direktna struja (DC).

12855.png : Ovo je oprema klase II.

1 : Stanje napajanja u stanju pripravnosti.

! : Napajanje je uključeno.

12846.png : Opasna voltaža.

Pre prijave kvara proizvoda