BEŽIČNI SOUNDBAR SISTEM
Korišćenje proizvoda kao audio sistema

Sound Bar Quick Guide

Povezivanje putem Bluetooth-a

Možete da pokrećete muzičke datoteke sačuvane na Bluetooth uređaju ili da pokrećete muzičke aplikacije da biste uživali u muzici s ovim proizvodom.

Molimo da najpre proverite sledeće.

 • Bluetooth koji trebaju da se povežu na proizvod trebaju da ispune sledeće specifikacije.
 • Tehnologija Bluetooth 5.0
 • Kodek: SBC, AAC
 • Koraci za povezivanje uređaja na proizvod mogu da variraju zavisno od vrste uređaja Bluetooth i modela. Za više informacija o tome kako da povežete uređaj molimo da pogledate naš korisnički priručnik za spoljni uređaj.

Odaberite [Bluetooth] iz menija Postavke svog pametnog telefona.

Stavke menija postavki mogu da variraju zavisno od proizvođača pametnog telefona i modela.

 1. a Uključite proizvod.
 2. b Pritisnite dugme Bluetooth uparivanje9403.png. Nakon jednog trenutka, “BT READY” se pojavljuje na prikazu statusa.

14572.png

14570.png

 1. c Dodirnite dugme Postavke (3779.png / 3792.png) na svom pametnom telefonu i odaberite 9644.pngBluetooth.

14580.png

(Android Phone)

14591.png

(iPhone)

14589.png

 1. d Uključite funkciju Bluetooth. (3927.pngIsključeno > 3940.pngUključeno)
 2. e Videćete listu uređaja koji mogu da se povežu na vaš pametni telefon.

Pronađite i dodirnite “LG_Speaker_S95QR_XXXX” ili naziv koji ste registrovali na aplikaciji Google Home.

19796.png

19794.png

 1. f Kada je proizvod povezan na pametni telefon putem Bluetooth-a, videćete da se prikaz statusa menja od “PAIRED” (Povezano) [Povezano Bluetooth naziv uređaja[BT” (Spremno za korišćenje).
 2. g Ako ne možete da nađete proizvod “LG_Speaker_S95QR_XXXX”, dodirnite dugme Osvežiti4072.png u gornjem desnom uglu ekrana na Android pametnom telefonu ili isključite Bluetooth i uključite ga ponovo na iPhone telefonu.

19804.png

(Android Phone)

14619.png

(iPhone)

14617.png

 1. h Pokrenite muzičku aplikaciju i slušajte muziku na pametnom telefonu

14639.png

14637.png

13524.png

13518.png Napomena

 • Što je Bluetooth uređaj bliže proizvodu to je konekcija bolja.
 • Ako ste pritisnuli dugme Bluetooth uparivanje14649.png na proizvodu i odabrali opciju „BT” ali se niste mogli povezati na Bluetooth uređaj, na prikazu statusa videćete „BT READY”. Proverite status Bluetooth uređaja.
 • Kada koristite Bluetooth, trebate da podesite jačinu tona na odgovarajući nivo.
 • U Bluetooth-u naziv ovog proizvoda “LG_Speaker_S95QR_XXXX”, “XXXX” su slučajno generisani brojevi od četiri cifre i slova.