BEŽIČNI SOUNDBAR SISTEM
IStraživanje proizvoda

Sound Bar Quick Guide

Prednji deo

14188.png

a

Napajanje 4824.png

Dugme napajanja pali i gasi uredjaj.

  • Ako pritisnete i držite dugme Napajanje4836.png duže od 3 sekunde, bežična mreža će se odspojiti i proizvod više neće emitovati zvuk. Pritisnite dugme Napajanje4847.pngbrzo da bi se održala bežična konekcija za dalju upotrebu.

Funkcija 4856.png

Pritisnite dugme više puta za odabir željene funkcije ili načina umetanja.

  • WI-FI: Povezuje proizvod putem bežične mreže
  • BT: Povezuje proizvod putem Bluetooth-a
  • OPT/HDMI ARC: Povežite proizvod na TV koji podržava optički kabel ARC, E-ARC, ili LG Sound Sync
  • HDMI1: Povezuje proizvod sa ulaznim HDMI IN (1) portom
  • HDMI2: Povezuje proizvod sa ulaznim HDMI IN (2) portom
  • USB: Povezuje proizvod na USB uređaj za pohranu.

Jačina zvuka 4882.png4897.png

Podešava jačinu zvuka.

Reprodukuj/Pauziraj 4909.png

Dugme koje vam omogućava da se muzika pauzira ili pokrene.

Bluetooth uparivanje 4922.png

Dugme koje vam omogućava uparivanje vašeg Bluetooth uređaja poput pametnog telefona na ovaj proizvod za tri minute. ([ Vidi “Povezivanje putem Bluetooth-a na stranici 49.)

Wi-Fi 4940.png

Ide direktno na funkciju bežične mreže.

b

Ugrađeni mikrofon

Ovaj mikrofon se koristi kada se radi kalibracija sobe pametne umetne inteligencije na aplikaciji LG Sound Bar

c

Daljinski upravljač prijemnika

Daljinski upravljač prima bežične signale od daljinskog upravljača.

d

Prikaz statusa

Opcije poput načina umetanja i volumena prikazuju se u tekstu.

  • Status ekrana može da bude automatski, uključen ili isključen. ([ Vidi “Korišćenje ekrana na stranici 39.)

13719.png

13714.png Napomena

  • Da biste smanjili potrošnju napajanja, proizvod će se automatski ugasiti nakon 15 minuta bez ulaznog signala iz vanjskog uređaja.