ZARIADENIE Wi-Fi SOUND BAR
Pripojenie k externému zariadeniu

Sound Bar Quick Guide

Pripojenie pomocou kábla HDMI

Televízor a externé zariadenie (herná konzola, DVD prehrávač atď.) pripojte pomocou kábla HDMI a vychutnajte si hlboký a bohatý zvuk.

Pripojenie externého zariadenia pomocou kábla HDMI

  1. a Pripojte externé zariadenie, napríklad prehrávač diskov DVD alebo Blu-ray. Podľa obrázka nižšie pripojte konektor HDMI OUT na zariadení s konektorom HDMI IN (1) alebo HDMI IN (2) na zadnej strane produktu.
  2. b Pomocou kábla HDMI prepojte konektor HDMI d TV (eARC / ARC) na zadnej strane produktu s konektorom HDMI IN (ARC) na TV prijímači.

19160.png

19158.png

  1. c Opakovane stláčajte tlačidlo Funkcia19498.png, kým sa na stavovom displeji nezobrazí hlásenie „HDMI1“ alebo „HDMI2“.

19171.png

19169.png

  1. d Keď je k produktu správne pripojené externé zariadenie, môžete počúvať zvuk zariadenia. Keď prehrávate video s technológiou Dolby Atmos® alebo DTS:X®, na stavovom displeji sa zobrazí hlásenie „DOLBY ATMOS“ alebo „DTS:X“.

13708.png

13703.png Poznámka

  • Zvuk vo formáte Dolby Atmos® alebo DTS:X® podporuje kanály 5.1.3. Keď sú pripojené bezdrôtové zadné reproduktory, sú podporované kanály 9.1.5.
  • Skontrolujte nastavenia zvukového výstupu v ponuke nastavení na vašom externom zariadení (napr. prehrávač Blu-ray alebo TV prijímač). Výstup zvuku by mal byť nastavený na možnosť [Bez kódovania], [Bitstream], [Auto] alebo [Pass through]. Ďalšie informácie o nastavení výstupu nájdete v návode na obsluhu vášho externého zariadenia.
  • Použite certifikovaný kábel s logom HDMI.