ZARIADENIE Wi-Fi SOUND BAR
Preskúmanie produktu

Sound Bar Quick Guide

Predná strana

14287.png

a

Napájanie 4825.png

Zapína a vypína produkt.

  • Ak tlačidlo Power4837.png stlačíte a podržíte dlhšie ako 3 sekundy, odpojí sa sieť Wi-Fi a produkt už nebude prehrávať zvuk. Rýchlym stlačením tlačidla Power4848.pngudržíte pripojenie Wi-Fi na ďalšie použitie.

Funkcia 4857.png

Opakovaným stláčaním tlačidla vyberte požadovanú funkciu alebo režim vstupu.

  • WI-FI: Pripojenie produktu k vášmu smartfónu prostredníctvom Wi-Fi
  • BT: Pripojenie produktu prostredníctvom rozhrania Bluetooth
  • OPT/HDMI ARC: Pripojenie produktu k TV prijímaču, ktorý podporuje optický kábel, funkciu ARC, E-ARC alebo LG Sound Sync
  • HDMI1: Pripojenie produktu k vstupnému konektoru HDMI IN (1)
  • HDMI2: Pripojenie produktu k vstupnému konektoru HDMI IN (2)
  • USB: Pripojenie produktu k úložnému zariadeniu USB

Hlasitosť 4883.png4898.png

Nastavuje hlasitosť zvuku.

Prehrávanie/Pauza 4910.png

Umožňuje pozastaviť alebo spustiť prehrávanie hudby.

Párovať Bluetooth 4923.png

Umožňuje vám spárovať vaše zariadenie Bluetooth, ako je smartfón, k tomuto produktu na tri minúty. ([ Pozrite si „Pripojenie cez Bluetooth na strane 49.)

Wi-Fi 4941.png

Prejde priamo na funkciu Wi-Fi.

b

Zabudovaný mikrofón

Používa sa pri kalibrácii miestnosti umelou inteligenciou v aplikácii LG Sound Bar.

c

Prijímač diaľkového ovládania

Prijíma bezdrôtové signály z diaľkového ovládača.

d

Stavový displej

V textovom tvare sa zobrazujú možnosti, ako je režim vstupu a hlasitosť.

  • Stavový displej možno nastaviť na automatický, zapnutý alebo vypnutý. ([ Pozrite si „Používanie displeja na strane 39.)

13871.png

13865.png Poznámka

  • Aby sa znížila spotreba energie, produkt sa po 15 minútach bez vstupného signálu z externého zariadenia automaticky vypne.