ZARIADENIE Wi-Fi SOUND BAR
Používanie produktu ako audio systém

Sound Bar Quick Guide

Pripojenie cez Bluetooth

Môžete prehrávať hudobné súbory uložené na zariadení Bluetooth alebo spúšťať hudobné aplikácie a počúvať hudbu pomocou tohto produktu.

Najskôr si prečítajte nasledujúce informácie.

 • Zariadenia Bluetooth pripájané k produktu by mali spĺňať nasledujúce špecifikácie.
 • Technológia Bluetooth 5.0
 • Kodek: SBC, AAC
 • Postup pripojenia zariadenia k produktu sa môže líšiť v závislosti od typu a modelu zariadenia Bluetooth. Ďalšie informácie o pripojení zariadenia nájdete v návode na obsluhu vášho externého zariadenia.

V ponuke Nastavenia na vašom smartfóne vyberte možnosť [Bluetooth].

Položky ponuky nastavení sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu a modelu vášho smartfónu.

 1. a Zapnite produkt.
 2. b Stlačte tlačidlo Párovať Bluetooth9448.png. Po chvíli sa na stavovom displeji zobrazí hlásenie „BT READY“ (pripravené na Bluetooth pripojenie).

14660.png

14657.png

 1. c V smartfóne ťuknite na tlačidlo Nastavenia (3780.png / 3793.png) a vyberte možnosť 9702.pngBluetooth.

14668.png

(Android)

14677.png

(iPhone)

14675.png

 1. d Zapnite funkciu Bluetooth. (3928.pngVyp. > 3941.pngZap.)
 2. e Uvidíte zoznam zariadení, ktoré je možno pripojiť k vášmu smartfónu. Vyhľadajte a ťuknite na zariadenie s názvom „LG_Speaker_S95QR_XXXX“ alebo s názvom, ktorý ste zaregistrovali v aplikácii Google Home.

19203.png

19201.png

 1. f Keď sa produkt pripojí k vášmu smartfónu cez rozhranie Bluetooth, zobrazenie na stavovom displeji sa zmení z „PAIRED“ (Pripojené) [Názov pripojeného Bluetooth zariadenia[BT“ (Pripravené na použitie).
 2. g Ak nemôžete nájsť produkt „LG_Speaker_S95QR_XXXX“, na smartfóne Android ťuknite na tlačidlo Obnoviť4073.png v pravej hornej časti obrazovky alebo na zariadení iPhone vypnite a znova zapnite funkciu Bluetooth.

19211.png

(Android)

14713.png

(iPhone)

14710.png

 1. h Spustite aplikáciu Hudba a počúvajte hudbu na smartfóne.

14735.png

14733.png

13686.png

13681.png Poznámka

 • Čím je zariadenie Bluetooth bližšie k produktu, tým lepšie bude pripojenie.
 • Ak ste stlačili tlačidlo Párovať Bluetooth14743.png na produkte a vybrali možnosť „BT“, ale nie je možné sa pripojiť k zariadeniu Bluetooth, na stavovom displeji uvidíte hlásenie „BT READY“. Skontrolujte stav zariadenia Bluetooth.
 • Keď používate funkciu Bluetooth, nastavte hlasitosť na primeranú úroveň.
 • Bluetooth názov tohto produktu „LG_Speaker_S95QR_XXXX“ obsahuje v časti „XXXX“ náhodné vygenerovaný štvormiestny kód obsahujúci číslice a písmená.